Публикация

Конференция „Обществени аспекти на психичното здраве и психичните разстройства“

Конференция „Обществени аспекти на психичното здраве и психичните разстройства“

Конференция „Обществени аспекти на психичното здраве и психичните разстройства“, се организира по проект „Психично здраве и социални неравенства“, финансиран от Фонд научни изследвания.

 

Конференцията ще се проведе на 17 и 18 юни в новата конферентна зала на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Форматът на конференцията е хибриден. Конференцията е на английски език.

 

Основната цел на международната конференция „Обществени аспекти на психичното здраве и психичните разстройства“ е да събере водещи учени, изследователи и заинтересовани страни, за да споделят своите изследователски резултати и опит. Конференцията предоставя интердисциплинарна платформа за изследователите, в която да представят и дискутират теми, свързани с неравенствата, социалното изключване, стигмата, дискриминацията, както и аспектите на грижата и интеграцията на хората с психични разстройства.

 

За присъствие онлайн, можете да подадете заявка за достъп през платформата Zoom на: samh@phls.uni-sofia.bg

 

Програмата на конференцията можете да видите тук. 

Коментари