Публикация

Проф. Стефан Пеев е преизбран за декан на Факултета по дентална медицина в МУ – Варна

Проф. Стефан Пеев е преизбран за декан на Факултета по дентална медицина в МУ – Варна

Проф. д-р Стефан Пеев, д.м.н, е преизбран за втори мандат за декан на Факултета „Дентална медицина“ в Медицински университет – Варна с пълно мнозинство.

Заседанието на Общото събрание на факултета се проведе на 10.05.2022 г.

По време на събранието беше определен нов структурен състав на Факултетния съвет. На първия факултетен съвет за зам.-декан на Факултета бе избрана доц. д-р Миглена Балчева, д.м.

 

За председател на Общото събрание на Факултета бе избран проф. д-р Тихомир Георгиев, д.м.н, ръководител Катедра „Орална хирургия“, а за заместник-председател - доц. д-р Георги Папанчев,д.м. 

Коментари