Публикация

Имаме нужда от анестезиологични сестри

Имаме нужда от анестезиологични сестри

Отделението на анестезиология към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ има сериозен недостиг на сестрински персонал. Отделението е част от Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата. Разполага с 13 операционни зали и съвременна анестезиологична апаратура, включваща базисен и разширен пациентен мониторинг преди, по време и след анестезия.


Отделението обслужва планови и спешни пациенти на травматологична и хирургична клиника, като месечно се изпълняват между 600 и 800 анестезии. Съотношението регионална и обща анестезия е приблизително едно към едно. Екипи на отделението осъществяват и кардиопулмонална ресусцитация в другите отделения и клиники на болницата, като част от т.нар. „Вътрешна спешност”.


Във връзка с мащаба на извършваната дейност Отделението по анестезиология се нуждае допълнително от анестезиологични сестри. Повече за текущия подбор на персонал можете да видите тук.Коментари