Публикация

Причини за проблеми в диагностиката при перфорацията на долната част на стомашно-чревния тракт

Причини за проблеми в диагностиката при перфорацията на долната част на стомашно-чревния тракт

Перфорацията на долната част на стомашно-чревния тракт е рядка и трудна за диагностициране при пациенти с остри коремни болки. Това е остро абдоминално състояние, при което множество бактерии от изпражненията се разпространяват от тънките и дебелите черва в коремната кухина, причинявайки остър дифузен перитонит. В световен мащаб предоперативната диагностична честота е приблизително 10% с висока смъртност от 30%. 


Японски учени от няколко института и болници, сред които Division of General Medicine, Showa University Koto Toyosu Hospital, публикуват през януари 2022 г. мащабно проучване върху честотата на диагностичните грешки, като идентифицират свързаните с тях фактори. Като важен фактор за навременна диагноза специалистите определят правенето на компютърна томография (CT) или насочването към подходящо лечебно заведение, ако прегледът се прави на място, където няма образна диагностика. Според тях неспазването на това правило води до забавена диагноза и грешки.  


Изследователите отчитат, че при идентификацията на 439 случая на долна стомашно-чревна перфорация, забавена диагноза е възникнала в 138 случая (31,4%). Много от тях са вследствие на това, че пациентът не е прегледан от специалист, липсва спешен радиологичен доклад, има наличие на треска, отсъствие на коремна чувствителност и повишен C-реактивен протеин (CRP). Това че, прегледът е направен в нощната смяна, също повишава риска от грешка.  


Основните погрешни диагнози са гастроентерит, запек, обструкция на тънките черва, апендицит и грип. Следователно, когато пациентите имат коремна болка с признаци на перитонеално дразнене със или без треска, стратегията за намаляване на забавената диагноза не е да се лекува емпирично с антимикробни средства, а да се извършват образни изследвания за потвърждаване на диагнозата. 


От 439 изследвани случая с долна стомашно-чревна перфорация 205 (46,8%) са жени, като средната възраст на всички пациенти е 72,21 ± 13,92 години. Като се имат предвид местата на перфорация, 230 са определени чрез операция, 205 чрез CT, 2 чрез ендоскопия и 2 чрез контрастно изследване.  


Отчита се, че това заболяване е по-често при възрастни хора и пациенти на легло, като 70% от пациентите имат анамнеза за хроничен запек и 20% развиват заболяването след прилагане на лаксативи. Това означава, че остра коремна болка с признаци на перитонеално дразнене при възрастни хора с хроничен запек или при дългосрочно лежащи пациенти трябва да се разглежда като симптом на долна стомашно-чревна перфорация. Тези случаи обаче не са пряко свързани със забавената диагноза. Други фактори, като употреба на антипсихотици, аналгетици, имуносупресивни лекарства, включително стероиди, анамнеза за психични разстройства и анамнеза за захарен диабет, също не са свързани със забавена диагноза. 


Цялото изследване можете да видите тук.  

 

По публикцията работи: Бойко Бонев

Коментари