Публикация

Инвитро и от починал съпруг, но при определени условия

Инвитро и от починал съпруг, но при определени условия

По изключение ще се извършва асистирана репродукция с криоконсервирани ембриони, след като единият партньор е починал, когато това е мъжът. Едновременно с това трябва да са изпълнени условията за писмено удостоверено волеизявление приживе за разпореждане с криоконсервираните ембриони след смъртта му, а реципиентът да е същата партньорка, с която е планирана и провеждана процедурата по асистирана репродукция. Освен това трябва да са изминали не по-малко от 12 и не повече от 36 месеца от смъртта на партньора и преди процедурата партньорката да е преминала през психологическа консултация.

Постморталната репродукция има значителен обществен интерес

Предложението, свързано с постморталната репродукция при посочените условия, отразява в значителна степен макар и нечестите житейски казуси, които обаче предизвикват значителен обществен интерес и нееднозначни реакции от различни страни.

 

Това се казва в нов проект за медицински стандарт за асистирана репродукция, част от Наредба, с която се заменя отменената през 2020 г. от ВАС Наредба № 28 от 20 юни 2007 г. за дейности по асистирана репродукция. Документът е публикуван за обществено обсъждане до 22 юни 2022 г. на сайта на Министерството на здравеопазването.

До 5 пъти може да се дарява биологичен материал

Въвежда се ограничение за броя на даряванията на сперматозоиди или яйцеклетки при анонимното дарителство – до 5 пъти и определяне на минимален период между две дарявания – не по-кратък от 4 месеца. Ограничението в броя на даряванията на гамети допълнително допринася за намаляване на риска генетично свързани лица да се срещнат в популацията и да създадат потомство.

Определянето на минимален период между две дарявания на яйцеклетки цели ограничаване на рисковете за състоянието на жените, тъй като извършването на хормонални стимулации и последващи фоликулни пункции на донори на яйцеклетки на по-кратък период може да доведе до преждевременно изчерпване на яйчниковия резерв на донорите.

Това се казва в проекта на за медицински стандарт за асистирана репродукция, част от Наредба

Без горна възрастова граница при даряване на яйцеклетки

Предложена е промяна по отношение на възрастовата граница, в която могат да бъдат дарявани яйцеклетки. Текстове сега определят с категоричност само долна граница на донора на яйцеклетки, която е 18 навършени години, а горната граница – 38-годишна възраст е препоръчителна и преценката се прави индивидуално, въз основа на показателите за фертилност на жената.

 

При надвишаване на тази възраст задължително се извършва предимплантационен генетичен скрининг на ембрионите. Така се дава възможност горната възрастова граница да се определя изцяло по медицински критерии и специалистите да имат индивидуален подход при оценката на донорите на яйцеклетки, като въз основа на показателите за фертилност експертно да преценяват качеството на генетичния материал, което може да бъде доста различно при различните индивиди на една възраст.

Новата наредба въвежда редица нови моменти

и предлага решения по чувствителни за обществото теми. Освен това осъвременява законодателството, съгласно международните препоръки и добрите клинични практики. Документът регламентира изискванията към експертизата, обработката, етикетирането и съхраняването на генетичния материал и реда за регистрация и предоставяне на информация за целите на регистъра по асистирана репродукция.

 

За още информация вижте прикачените файлове.

Прикачени файлове

naredba_asistirana_reprodukcia.pdf
motivi_hFFlaSw.pdf

Коментари