Публикация

Джипитата ще получават три различни възнаграждения за профилактичните прегледи

Джипитата ще получават три различни възнаграждения за профилактичните прегледи

За първи път в подписания нов Анекс към НРД 2020- 2022 г. са въведени три различни цени на профилактичните прегледи. При обхващане на до 46 на сто от подлежащите на такъв преглед пациенти, профилактиката ще бъдат заплатена на личния лекар по 20 лв. При обхват над 46 на сто от пациентите, прегледът ще бъде по 25 лв., а при реализиране на 60 на сто от пациентската листа - сумата се увеличава на 26 лв. В предходния Анекс се заплащаха по 18 лв. Това каза пред БНР Д-р Николай Брънзалов - заместник председател на БЛС с ресор извънболнична помощ и общопрактикуващ лекар

 

„Има доста съпротива сред колегите ми за тези изменения, защото хората не идват на профилактични прегледи. Нека никой в държавата да не разчита единствено и само на общопрактикуващите лекари, които да търсят активно пациентите, трябва да се включат всички заинтересувани организации", заяви а д-р Брънзалов.

 

От думите му стана ясно, че по около 90 млн. лв. повече средства постъпват с новия Анекс по трите пера - СИМП, ПИМП и МДД. Пациентите ще получат много повече на брой изследвания.

 

Д-р Брънзалов също така коментира, че много важно е влизането в сила на електронното здравеопазване, защото най-добрият контрол се осъществява от самия пациент. Ще има различни допълнителни приложения, чрез които той ще получава СМС и уведомления, ако се е провела някаква медицинска дейност или услуга на негово име. Това и в момента е достъпно през пациентското ти досие на сайта на НЗОК, ако притежаваш идентификационен код, каза той.

 

С влизането в сила на електронното здравеопазване данните от електронното медицинско досие се достъпват единствено с Квалифициран електронен подпис (КЕП) и са на разположение на пациента по всяко време на денонощието.

 

"С въвеждането на електронното здравеопазване, което в по-голямата си част влиза в сила от 1 юни, най-големият проблем ще се окаже как ще се идентифицира, че пациентът е посетил общопрактикуващия лекар. Държавата трябва да вземе решение за това", каза д-р Брънзалов.

 

Амбулаторният лист ще бъде електронен вече и към момента имаме много голям проблем как ще бъде разписан той от пациента, добави той. 

 

След като въведем електронния подпис, ние категорично ще се противопоставим, ако се роди някакъв български хибрид на въпросния електронен преглед, и въпреки, че ще бъде електронен, нас да ни накарат да печатаме хартия. В моя кабинет има три тона архив. При наличието на електронно здравеопазване, всички тези отживелици трябва да отпаднат. Или работим само с електронни документи, или продължаваме да си принтираме.

 

Според Анекса към НРД  и Рецептурна книжка на хронично болния се заменя с „Електронна рецептурна книжка на хронично болния“.

Коментари