Публикация

Една доза от HPV (човешки папилома вирус) ваксината може да бъде високоефективна и да спомогне за ерадикацията на рак на маточната шийка

Една доза от HPV (човешки папилома вирус) ваксината може да бъде високоефективна и да спомогне за ерадикацията на рак на маточната шийка

HPV (човешки папилома вирус) е най-честата вирусна инфекция на репродуктивния тракт. Повечето сексуално активни жени и мъже ще бъдат заразени в даден момент от живота си, а някои може да бъдат заразени многократно. Повече от 90% от заразените популации в крайна сметка изчистват инфекцията.

 

Въпреки че повечето HPV инфекции се изчистват сами и повечето предракови лезии отзвучават спонтанно, съществува риск за всички жени HPV инфекцията да стане хронична и предраковите лезии да прогресират до инвазивен рак на маточната шийка.

Ракът на маточната шийка е четвъртият най-често срещан рак сред жените в световен мащаб, с приблизително 604 000 нови случая и 342 000 смъртни случая през 2020 г. Около 90% от новите случаи и смъртни случаи в света през 2020 г. са настъпили в страни с ниски и средни доходи.

 

Цялостният контрол на рака на маточната шийка включва първична превенция (ваксинация срещу HPV), вторична превенция (скрининг и лечение на предракови лезии), третична превенция (диагностика и лечение на инвазивен рак на маточната шийка) и палиативни грижи.

 

В момента има 4 ваксини, които са предварително класифицирани от СЗО, като всички предпазват от HPV типове 16 и 18, за които е известно, че причиняват най-малко 70% от рака на маточната шийка. 9-валентната ваксина предпазва от 5 допълнителни онкогенни HPV типа, които причиняват още 20% от рака на маточната шийка. Две от ваксините също предпазват от HPV тип 6 и 11, които причиняват аногенитални брадавици.

 

Клиничните изпитвания и постмаркетинговото наблюдение показват, че HPV ваксините са безопасни и ефективни за предотвратяване на инфекции с HPV инфекции, високостепенни предракови лезии и инвазивен рак.

 

HPV ваксините работят най-добре, ако се прилагат преди излагане на HPV. Ето защо, за да се предотврати рак на маточната шийка, СЗО препоръчва да се ваксинират момичета на възраст от 9 до 14 години, когато повечето не са започнали сексуална активност.

Някои страни започнаха да ваксинират момчета, тъй като ваксинацията предотвратява свързаните с HPV ракови заболявания при мъжете.

 

HPV ваксинацията не замества скрининга за рак на маточната шийка. В страните, където се въвежда ваксина срещу HPV, програми за скрининг, програми за скрининг са необходими за идентифициране и лечение на предракови заболявания и рак на маточната шийка, за да се намали заболяемостта и смъртността от рак на маточната шийка.

 

До момента схемите за ваксинация срещу HPV, които се препоръчваха от СЗО и CDC са  следните:

Тежестта на рака на маточната шийка е много неравномерно разпределена. В Кения, например, заболеваемостта от рак на маточната шийка е 45 на 100 000 жени. В САЩ е седем. В Австралия се приближава до по-малко от две на 100 000 жени. 80% от тежестта на рака на маточната шийка е в страните с ниски и средни доходи без добър достъп до скрининг и ограничен достъп до ваксинация.

Свикването на 4-7 април на Стратегическата консултативна група от експерти по имунизация (SAGE) на СЗО оцени доказателствата, които се появяват през последните години, че схемите с еднократна доза осигуряват сравнима ефикасност със схемите с две или три дози.

 

Прегледът на SAGE заключи, че еднодозовата ваксина срещу човешки папиломен вирус (HPV) осигурява солидна защита срещу HPV, вируса, който причинява рак на шийката на матката, което е сравнимо с схемите с 2 дози. Това може да промени играта за предотвратяване на заболяването: повече дози от ваксините да достигнат до повече момичета.

 

Едно такова проучване е проучването KEN SHE, което изследва ефикасността на
еднодозова HPV ваксина. Проучването е проведено в Кения: Кисуму, Тика и Найроби. В проучването са взели участие 2275 сексуално активни жени на възраст между 15 и 20 години. При анализ на данните на шестия месец след ваксинация с една доза от двувалентната ваксина се установява 100 % ефикасност срещу НРV 16 и 18 и 95% ефикасност срещу седемте високорискови типа на вируса в деветвалентната ваксина.

 

Повече може да прочетете на: https://wp.me/pe1vMq-1g

Коментари