Публикация

След една година изчисления Симеон Дянков преписа НРД 2010*

Коментар на Центъра за защита правата в здравеопазването.


Преди година основната теза на министър Симеон Дянков бе, че цените на медицинските дейности са нереални. Според него бе необходимо „реално остойностяване” на медицинските дейности. Пак според него това остойностяване може да се извърши само от неговите финансисти, защото това не било работа на лекарите. Пак преди година, на събора на Българския лекарски съюз, г-н Дянков получи бурни аплодисменти за изявлението си, че цените на клиничните пътеки са подценени между 30 и 50%.

На 18 декември 2009 г. влезе в сила изменение на Закона за здравното осигуряване, според което „реалното остойностяване” се възлага на Агенцията за икономически анализи и прогнози към Министерството на финансите. Шест месеца по-късно с постановление на Министерския съвет агенцията беше закрита. Остойностяването бе поето от специална дирекция в министерството.

След цяла година умуване и мъдруване министерството на финансите най-после показа „новите” цени на медицинските дейности.
На 30 ноември се проведе заседание на Консултативния съвет към министъра на финансите, който съгласно Закона за здравното осигуряване трябва да разгледа и даде становище по обемите, цените и методиките на заплащане на медицинската помощ през 2011 г. Членовете на съвета получиха документите часове преди заседанието.
Цените в първичната извънболнична помощ на практика остават същите.

Общопрактикуващите лекари ще получават (в скоби са цените по действащия Национален рамков договор за 2010 г.) за всеки профилактичен преглед на дете по 7,70 (7,70) лева, на бременна по 2,20 (2,20) лева, за извършена имунизация по 1,90 (1,90) лева. За всеки записан пациент от 0-18 години по 1,30 (1,26) лева от 18-65 години по 1,09 (1,05) лева и над 65 години по 1,42 (1,37) лева. 

Цената на прегледите при специалист е определена на 14,50 (14,50) лева за първичен преглед и 8,00 (8,00) лева за вторичен преглед.
Цените на лабораторни и рентгенови изследвания са същите както по Националния рамков договор за тази година.

Така освен капитацията, в която се предлага увеличение с четири стотинки на записан пациент, всички останали „нови цени” са преписано дословно от действащия НРД 2010. Дословно са преписани и всички текстове, свързани с начина на отчитане и заплащане на извънболничната  помощ.

Дословно са преписани текстовете на НРД 2010 и по отношение на начина на отчитане и заплащане на болничната помощ. Тук Симеон Дянков предлага два варианта за цени на клиничните пътеки.

Единият е с еднакви цени за всички лечебни заведения за болнична помощ, които са близки до действащите по НРД 2010. Това, което прави впечатление, е тенденция за леко увеличение на цените на операциите с голям обем и сложност и намаление на цените на останалите.

Във втория вариант Симеон Дянков е предложил диференцирано заплащане. Болниците са разделени на четири групи - университетски, областни, общински и други. Цените за „общинска” и цените за „други” са абсолютно еднакви. Думата „други” очевидно е използвана, за да прикрие разделението по форма на собственост, защото „другите” са всъщност само частните болници.

Според този вариант университетските болници ще получат средно с 20% повече от общинските и частните и с 10% повече от областните за една и съща клинична пътека. По този начин Симеон Дянков е определил различно финансиране на болниците според собствеността им. Тези, в които държавата е едноличен собственик на капитала (университетските) или има преобладаваща собственост (областните), ще получат повече пари от общинските и частните болници за една и съща дейност.

Описаните дотук цени и методики показват убедително административната немощ на Министерството на финансите. „Реалното остойностяване” на цените на медицинските услуги се оказа същото като „нереалното” в Националния рамков договор. Оказа се, че финансистите изчислиха същите цени, каквито преди това бяха сметнали лекарите.

Единственото изключение е несравнимата по своята глупост „идея” на болниците да се плаща по различни цени за една и съща дейност, която в интерес на истината трябва да отбележим, че е била отхвърлена както от лекарския съюз и пациентските организации, така и от Министерството на здравеопазването.

За всичко това специална агенция (в последствие дирекция) цяла една година работи неуморно. Както е казал народът: „Напънала се планината и родила мишка”.___
* Заглавието е на ЦЗПЗ. Мнението е публикувано на сайта на организацията на адрес: http://www.czpz.org.

Коментари