Публикация

Проф. Николай Цанков получи почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Тракийския университет

Проф. Николай Цанков получи почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Тракийския университет

Чл.-кор. проф. Николай Цанков, водещ консултант на Клиниката по дерматология и венерология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, бе удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на официална церемония по време на Тържествения академичен съвет на Тракийски университет – Стара Загора. Проф. Цанков получи пълната подкрепа на Академичния съвет за почетното звание за дългогодишно сътрудничество и принос към развитието и изграждането на академичния състав на университета.


През 1986 г. проф. Николай Цанков е командирован като главен асистент в новосъздадената катедра по дерматология и венерология към ВМИ – Стара Загора. Оттогава той подпомага активно създаването, утвърждаването и организацията на катедрата, учебния процес със студенти по медицина, както и подготовката на специализанти по кожни и венерически болести. Основоположник е на научната активност на катедрата, като поставя началото на проекти, свързани с балнеотерапията при псориазис в региона. Активно е подпомагал научната активност на докторанти и асистенти.

Проф. Николай Цанков е първият дерматолог в света, който участва с научен проект в Антарктика в продължение на 6 години

и публикува първата в света научна статия (JEADV - 2017 г.) за кожните промени при екстремните условия на Южния континент, последвана от още две научни статии по темата. На името на проф. Николай Цанков е кръстен остров в антарктическия архипелаг - Tsankov island (2020 г.).


През 1968 г. той завършва Медицина в Медицински университет – София, а през 1976 г. придобива специалност по дерматология и венерология. Защитава кандидатска дисертация: „Клинични, лабораторни и терапевтични проучвания при пациенти с алергия към пеницилин и ампицилин” през 1979 г. Същата година заминава да специализира в Clinic of Dermatology and Venereology – Paris.


През 1995 г. защитава докторска дисертация. „Лекарствена терапия на пациенти с псориазис вулгарис – рискове и переспективи“. Следващата година – 1996 г., става професор, а през 2008 г. – член-кореспондент на БАН.

 • 1996 – 2008 г. e директор на Университетската клиника по дерматология, МУ – София;
 • 1999 – 2008 г. - декан на Медицински факултет – София;
 • От 2008 г. работи в Отделението по дерматология и венерология – Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда;
 • Консултант в ЦКВЗ (Център по кожни и венерически болести) – София;
 • 2005 г. – Лекар на годината;
 • 2005 г. – включен в „Caring Physicians of the world”на Световната медицинска асоциация – един от 65-те избрани лекари от целия свят и първият в този списък от България;
 • 2013 г. – Носител на годишната награда на ILDS (International League of Dermatological Societies);
 • Почетен председател на Българското дерматологично дружество;
 • Член на Българския антарктически съюз и участник в 5 антарктически експедиции;
 • Почетен член на 17 научни дерматологични дружества в Европа и САЩ;
 • „Доктор хонорис кауза“ на Университет „Гоце Делчев“, Северна Македония;
 • Автор на 411 научни статии (212 в чужбина);
 • Изнесъл е 37 пленарни лекции в Европа и САЩ, 3 пленарни лекции на световни конгреси;
 • Трудовете му са цитирани над 3000 пъти (400 пъти в България и над 2600 пъти в чужбина).

Коментари