Публикация

90% от родителите смятат, че е важно децата да се ваксинират срещу заболявания, различни от COVID-19

90% от родителите смятат, че е важно децата да се ваксинират срещу заболявания, различни от COVID-19

90% от родителите смятат, че е важно детето им да бъде ваксинирано срещу заболявания, различни от инфекция с COVID-19. Четирима от пет родители са променили отношенията си към ваксините след появата на пандемичния вирус.


Това сочат резултати от проучване на IPSOS (Institut Publique de Sondage d'Opinion Secteur) сред родители от 8 държави (Германия, Франция, Италия, Австрия, Португалия, Румъния, Швеция, Словения). Допитването дава актуални данни за осведомеността за HPV и как информацията за ваксините по време на пандемията е повлияла на възприятията и поведението на родителите във връзка с детските имунизации.

Критерии за участие в проучването

  • Минимална възраст - 18 години;
  • Родител или законен настойник на поне едно дете на възраст под 21 години;
  • Еднолично или съвместно вземане на решения относно ваксинация на детето.

Резултати

  • 90% от родителите смятат, че е важно детето им да бъде ваксинирано срещу заболявания, различни от инфекция с COVID-19. Основните причини, които споменават са:

- ваксините са необходими за предотвратяване на определени заболявания (64%);


- ваксинацията е единственият начин да се предотврати разпространението на заболяванията (55%);


- 42% от родители са проактивни по отношение на предпазване на децата си от предотвратими заболявания.

  • Близо 40% от анкетираните родители не знаят, че някои ракови заболявания могат да бъдат превантирани чрез ваксинация.

COVID-19 е повлияло на възприятието за ваксините при 4 от 5-ма (79%) родители, сочат резултатите от проучването. 68% от родителите вече са по-склонни да гарантират, че детето им е ваксинирано срещу заболявания, различни от COVID-19, а 65% - да бъдат проактивни в комуникацията си със своя лекар и да попитат за ваксини.


Въпреки че 3 от 5-ма (61%) родители се чувстват по-запознати с ваксинациите на детето си поради COVID-19, 2 от 5 (43%) споделят, че се чувстват „претоварени“ от наличната информация относно ваксините.

Информираност на родителите относно HPV инфекциите

  • 1 от 2 (58%) родители са наясно с ваксинациите, които могат значително да спомогнат за предотвратяване на някои видове рак.
  • 36% са осведомени за превенцията на рака на маточната шийка чрез ваксинация. Процентът е много по-нискък за всички други видове рак, свързани с HPV (Човешки папилома вирус).
  • 3 от 4 родители са запознати с HPV (73%), но само 1 от 2, които знаят за HPV (55%), се чувстват добре информирани за вируса.

От тези, които знаят за HPV, голяма част са запознати, че вирусът може да причини рак (79%), но по-малко са наясно, че вирусът може да доведе до ракови заболявания не само при момичетата, но и при момчетата (67%).


Мнозинството (89%) от родителите, които са запознати с HPV, са съгласни, че превенцията е най-добрата форма на защита за тяхното дете и се чувстват уверени в защитата на детето си от HPV (80%), сочат още резултатите от проучването.


Разбирането на HPV е по-високо сред жените родители, които са наясно с вируса.


Проучването на IPSOS показва относително положителни резултати по отношение на повишените нива на информираност за HPV сред родителите в Европа, но все още има сравнително голям процент от обществото, който не е запознат с вируса и свързаните с него ракови и други заболявания.


Въпреки че повечето сексуално активни мъже и жени ще се заразят с HPV в даден момент от техния живот, над една четвърт от анкетираните родители са споменали, че не са запознати с вируса. Докато 79% от родителите в проучването твърдят, че са наясно, че HPV може да причини ракови заболявания, малко над половината (48%) от тях са съгласни, че HPV може да засегне както жените, така и мъжете, подчертавайки ниските нива на разбиране, че човешкия папилома вирус засяга и двата пола.

Коментари