Публикация

Второ лятно училище по инсулт с международно участие се проведе във Варна

Второ лятно училище по инсулт с международно участие се проведе във Варна

Второ лятно училище по инсулт се проведе на 28 и 29 май във Варна. То бе насочено към всички специалисти, специализанти и студенти с интереси в областта на мозъчните инсулти. Научната среща бе под егидата на Медицински университет – Варна и УМБАЛ „Св. Марина”. Форумът бе открит от проф. д-р Силва Андонова, д.м.н.


Лекциите бяха разпределени в два дни и проведени в онлайн среда.

Участваха над 20 лектори от България и чужбина

Специалисти невролози, радиолози, кардиолози, ревматолози, неврохирурзи и рехабилитатори представиха теми, засягащи организацията при лечението на инсулт, невроизобразяващите методики в острата фаза на мозъчните инсулти, етиопатогенетичните механизми за възникването на инсулти, както и актуалната тема за мозъчносъдовите заболявания на фона на COVID-19 пандемията. В последната сесия бяха представени и коментирани интересни клинични случаи от практиката.


Сред интересните и актуални теми бе

организацията при лечението на остри мозъчни инсулти – от дома на болния до центъра за лечение на остри инсулти

както и разпознаването на остър мозъчен инсулт – анамнеза, симптоми и синдроми, оценъчни скали.


Инициативата на Медицински университет – Варна и Университетската болница „Св. Марина” за организиране и провеждане на Лятно училище по инсулт е продължение на проведената през 2018 г. Първа национална конференция по инсулт с международно участие. Лятното училище по инсулт цели дългосрочно сътрудничество между специализираните центрове за лечение на инсулт в България с оглед подобряването на грижите за хората с инсулт, координирането на усилията за лечение на заболяването в страната и постигане на максимален ефект. Основна задача е повишаване на качеството на лечение на пациентите с инсулт чрез предоставяне на достъп до специализирана медицинска помощ и диференцирано лечение. Постигането на оптимално качество на лечение във функциониращите центрове е свързано с непрекъснатото обучение на специалистите.

 

Коментари