Публикация

Кампания в помощ на преждевременно родени деца

Кампанията „Шанс за живот, шанс за нови спомени” постигна своите цели – 41 пулсоксиметрични апарата, чието предназначение е да помагат на преждевременно родени бебета и на деца със забавена кардиопулмонална адаптация, бяха дарени на 35 болници в 27 града.


През 2009 г. процентът на преждевременно родените деца у нас е 8,5 (6000 бебета). Ако към тях се добави и броят на всички рискови новородени, оказва се, че повече от 12 хиляди деца се нуждаят от специализирани грижи. Забавената кардиопулмонална адаптация е най-сериозната заплаха за здравето им.

Инициативата на Procter & Gamble се проведе между 1 септември и 30 ноември. Чрез нея се набираха средства от продажбата на продукти на компанията, като с тях бяха закупени пулсоксиметрите.
Апаратите дават точна информация за сърдечната чистота и за сатурацията (насищането на кръвта с кислород) на новороденото. Тези данни определят и правилното терапевтичното поведение.

Освен дарителските дейности, кампанията информира обществеността за преждевременното раждане, причините, които довеждат до него, и за здравните рискове, на които недоносените деца са изложени.

Сред болничните заведения, които получиха новите апарати, са тези в Пловдив, Варна, Враца и Сливен – където статистиката показва, че делът на преждевременните раждания е много над средния за страната. През 2009 г. най-обезпокоителна е ситуацията във Враца, където преждевременно родените деца са приблизително 20% от всички новородени в областната болница.

Коментари