Публикация

Наследствени ретинални дистрофии

https://authorservices.wiley.com/index.html#register
Поредна статия на доц. д-р Елена Мермеклиева и колектив в реномирано световно списания, свързана с наследствените ретинални дистрофии. Тя е водещ специалист. в тази област, пионер в изучаването и диагностицирането на наследствените ретинални дистрофии в България, автор на първата и единствена в страната монография на тази тема. Внедрила е всички електрофизиологични методи за диагностицирането им, което я прави единствен специалист не само в страната, но и в региона.

Коментари