Публикация

Втората конференция на помощник- фармацевтите получи подкрепа от водещи имена в здравния сектор

Втората конференция на помощник- фармацевтите получи подкрепа от водещи имена в здравния сектор

Мотото на тазгодишното събитие бе „Съсловната организация - надежден партньор  за повишаване на професионалната квалификация".

 

Във втората национална конференция на Българската асоциация на помощник-фармацевтите (БАПФ), която се проведе в Пловдив на 4 и 5 юни, се включиха много помощник-фармацевти, преподаватели в Медицински колежи, студенти и фармацевтични компании, както и официални гости, сред които проф. Илко Гетов- председател на Националния съвет по ценообразуване и реинбурсация, бивш председател на БФС, проф. Людмил Пейчев- ръководител на катедрата по Фармакология и лекарствена токсикология към МУ-Пловдив, доц. Нели Грозева - зам.ректор на Тракийски университет, доц. Петкова от УХВТ,  д-р Веселка Христамян - председателка на комисия "Здравеопазване и социални дейности" към Община Пловдив, Пенка Георгиева от пациентски организации „Заедно с теб“, Павлина Герина от "Алианс на българските акушерки", Мелекпер Адем от "Българска асоциация по зъботехника" и др.

 

От организацията напомниха с кратък филм историята на специалността през годините, наблегнаха на актуалната ситуация в сектора, както и на обединяващия фактор – престижът на професията, който изисква непрекъснато повишаване на знанията и компетенциите. В тази връзка те анонсираха, че от септември стартират нови акредитирани курсове, които ще се провеждат онлайн в Кредо Уеб.

Кредитните точки за преминалите обученията помощник -фармацевти влизат в техните електронни досиета, а на базата на тях предстои да се въведе и Квалификационна рамка”- съобщи Циклама Павлова, председател на Национален съвет по качество към БАПФ.

Сред важните теми на конференцията бе и ролята на помощник-фармацевтите в различните Европейски страни, представена от студентката София Мартинова от МУ-Варна. Докладът включва 20 държави, които се отличават както по степента на обучение, така и във възможностите за професионална реализация на кадрите. Във Великобритания, например, обучение по специалността може да се започне още преди завършване на средно образование, а помощник-фармацевтите имат право да съветват пациентите относно медикаменти по рецепта, както и да препоръчват ОТС продукти. В България, въпреки че обучението продължава 3 години и завършва с придобиването на образователна степен „професионален бакалавър”,  помощник-фармацевтите нямат много от правата на своите западни колеги.

В Европа ни дават като пример по отношение на образованието, стремят се към образование и регулация на специалността –такава, каквато е в България, а правомощията ни са останали някъде в 1968г.”- заяви председателката на Българската асоциация на помощник-фармацевтите Лиляна Петрова.

От съсловието са категорични, че и занапред ще продължат да работят усилено в насока повишаване на правата на гилдията. Подкрепа за това начинание имат от СЗО, според която: „ Трябва да има създаване и прилагане на практика на нова и съобразена с актуалните тенденции разпоредба, за да се постигне законна дейност на помощник-фармацевтите в България”.Ще положим всички усилия консервативното и тенденциозно отношение към гилдията от определени кръгове да бъде преодоляно и да се чуе гласа на истината за образованието и капацитета ни.

 

Традиционно, освен лекционната част, на събитието се връчиха годишните награди на БАПФ.  Отличието „Регионална колегия на 2021 година” се връчи на колегията от Варна, а приз за „Цялостен принос за подготовката и обучението на помощник-фармацевти” получи представителката на МК Плевен. С плакет за „Принос за издигане авторитета на професията’’ бе наградена пом.-фарм. Циклама Павлова, която от 2007г. се е отдала на тази кауза. Единствената помощник-фармацевтка, включена в книгата „Бележитите българи” - Катя Иванова, също бе удостоена с приз за „Помощ за подготовката на помощник-фармацевти”.

 

Коментари

Организирана до най-малкия детайл! Всичко беше на много високо ниво! Благодаря, че имах честта да бъда част от събитието!!!