Публикация

Доц. Димитър Калев: Без стандарти онкологията ни ще остане имитаторска

Доц. Димитър Калев: Без стандарти онкологията ни ще остане имитаторска

Българската онкология е едно аморфно и безструктурно същество. По-точно, тя няма съвременна организация. Това каза по време на пресконференция днес доц. д-р Димитър Калев, председател на Съвместната онкологична национална мрежа (СОНМ). По думите му в нея липсват национални ръководства, основани на доказателства, върху които лечебните заведения би трябвало да градят своите диагностични и терапевтични алгоритми. Според него никой не знае въз основа на какво се диагностицират и лекуват пациентите.

 

Доц. Калев отбеляза, че в българската онкология липсват т. нар. стандарти, оперативни процедури. Затова нито лекари, нито пациенти знаят как ги диагностицират и лекуват техните лекари. Тя няма всеобхватни ракови центрове, каквито има в целия цивилизован свят, в които онкологичните грижи да бъдат предоставени от диагнозата до смъртта на пациента. Освен това, всеки български онколог до своята смърт се смята за всезнаещ и никой не контролира неговата експертиза. Няма програми за ментално здраве, за палиативни грижи, добави той.

 

„Българската онкология няма учени, които да я представят в реномираните издания на Европа и Северна Америка. С други думи, българската онкология имитира онкология. Тя лъже пациентите и обществеността, че е онкология при все, че на нея не й липсват европейски модели. Не й липсва и европейско финансиране. На българската онкология й липсва европейско мислене. Липсва експертна дейност, която да подава свои решения към политиците. Още по-точно, липсват неправителствени експерти, институции, които да заявяват своите виждания, а политиците да ги облекат във финансови рамки. Често казваме, че не е нужно да откриваме топлата вода, т.е. че можем да преведем ръководствата от Европа. Напротив, топлата вода трябва да бъде открита тук, да бъде сондирана и да започне да блика в България от експертното мислене. Никой няма да ни я внесе  от Европа или, ако ни я внесе, тя вече ще е изстинала“, каза специалистът.

 

Доц. Калев заяви, че заради всичко това е създадена Съвместната онкологична национална мрежа (СОНМ). Това е неправителствена организация от експерти, 18 браншови организации и 52 топ експерти, които на базата на вече 12-годишен експеримент на не правителствена програма прави липсващите национални ръководства, основани на доказателства. Тя прави т. нар. продължаващо медицинско обучение с желание да създаде програми за акредитиране на онколозите и т. нар. всеобхватни ракови центрове.

 

„Според мен българската онкология се нуждае от един водещ модел – посока на неправителствено експертно мислене и проекти, и политически решения. В Румъния са създали своя национален раков план, включвайки го в националния план за възстановяване и устойчивост. В момента, заедно с депутати там правят закон за рака. Вижда се колко е актуална тази тема при румънците. Българската онкология се нуждае да отговори не на въпроса какво, а на въпроса как. В противен случай тя ще остане имитаторска, подражателска и лъжеща своите пациенти и обществеността“, каза той.

Коментари