Публикация

МЗ въвежда регистър за цените на медицинските изделия

Уеднаквяване на критериите за провеждане на търговете за медикаменти в лечебните заведения, въвеждане на регистър с цените на медицинските изделия са част от насоките за развитие на лекарствената политика у нас.


Това съобщи Министерството на здравеопазването.

Целта е да се осигури по-добър достъп на всички български граждани до качествена, ефективна и безопасна терапия. 

Сред другите основни стъпки, които здравното ведомство предвижда да направи, е прехвърлянето на скъпоструващите лекарства към НЗОК и въвеждането на ясни правила и фармакоикономическия анализ за прилагане в практиката на всеки иновативен продукт.

Повече подробности за насоките за развитие на лекарствената политика у нас може да намерите на сайта на МЗ на адрес: http://www.mh.government.bg.

Коментари