Публикация

НЗОК коментира: Плащат ли се прегледи на бременни в часове извън графика?

НЗОК коментира: Плащат ли се прегледи на бременни в часове извън графика?

Защо не може да се преглеждат бременни извън часовете на предварително определения график? Въпросът бе поставен от д-р Анастас Стоянов, АГ лекар от Бургас. Ето какво написа той:

Искам да коментираме темата за новият начин на работа и отчитането и пред НЗОК . За мен като АГ специалист има сериозен проблем с изискванията на работа с графиците свързани с остри състояния - гинекологични прегледи, които са в реално време. Най-голям е проблемът с майчиното здравеопазване. Касата иска да преглеждаме бременните само в определен график, предварително пуснат от нас и фиксиран при тях. Така се получава, че не могат да се извършват прегледи на бременни извън този график, дори по спешност или по лични причини от страна на жената, не може да се пускат талони за изследвания, консултация или хоспитализация. Ние не можем да ги връщаме и да обясняваме, че сега не сме в графика, т.е. в рамките на часовете за прегледи по женска консултация. Можем да ги прегледаме, но не и да пуснем лист към НЗОК - съответно прегледът не се заплаща."

Помолихме за коментар специалистите от НЗОК. Ето и отговорът от експертите на здравната каса:

Специалистите по „Акушерство и гинекология“ в лечебните заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП) изпълняват програма "Майчино здравеопазване" съгласно приложения № 1, 2 и 6 на Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризация на Министерството на здравеопазването и приложение № 14 към Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 - 2022 г. „Дейности на лекаря специалист по "Педиатрия" по програма "Детско здравеопазване", на лекаря специалист по "Акушерство и гинекология" по програма "Майчино здравеопазване" и на лекаря специалист по профилактика на ЗОЛ на възраст над 18 години с рискови фактори за развитие на заболяване“.

 

Профилактиката и диспансеризацията на ЗОЛ се извършват в съответствие с медицинските стандарти и правилата за добра медицинска практика и включват необходимите медицински дейности на лекаря специалист при осъществяването на профилактичния/диспансерния преглед, както и извършване на последваща оценка на резултатите от назначени изследвания и консултации.

 

Съгласно чл. 148, ал. 1 от Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. лекарите от лечебните заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ обявяват в амбулаторията на място, достъпно за здравноосигурените лица, своя седмичен график, който включва не по-малко от 2 часа дневно часове за амбулаторен прием в обявените дни, в които работи съответният специалист, и часове за домашни посещения, както и телефон за връзка. В ал. 2 на същия член е регламентирано, че лекарите със специалност „Акушерство и гинекология“ посочват в графика и часове за промотивна и профилактична дейност по програми. В случая по програма „Майчино здравеопазване“ следва да посочват в графика и часове за профилактична дейност на ЗОЛ с рискови фактори за развитие на заболявания – изискване, регламентирано в ал. 3.

 

Изискването за лекарите със специалност „Акушерство и гинекология“ да  посочват в графика и часове по програма „Майчино здравеопазване“ и часове за профилактична дейност на ЗОЛ с рискови фактори за развитие на заболявания предполага, че дейностите ще се извършват в рамките на тези посочени часове.

 

В Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. и допълнителните споразумения към него липсва текст, с който да се забранява, респективно - да се задължава, дейностите да се извършват извън посочените часове.

 

В чл. 122, ал.2 от Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г., както и в Декларацията по приложение №10 към него е посочено, че при промяна на графика за обслужване на пациентите изпълнителят на медицинска помощ е длъжен в срок до 3 календарни дни да уведоми РЗОК и да изпрати актуалния график писмено или по електронна поща, подписан с електронен подпис.

 

Редактор Илияна Ангелова

Коментари

Благодаря  за  съдействието . Сега  ще  трябва  да  се  уточним  с  програмистите  и фирмата  да  коригират и да  не блокират  прегледите по ЖК.