Публикация

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 2 за 2022 г.

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 2 за 2022 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Актуално интервю

София - столица на общественото здраве

 

Собствени проучвания и анализи

1.    Системният подход като фундаментална технология за нов подход към концепцията за здравето. Ал. Воденичарова, Д. Кръшков

2.    Ефективната комуникация пациент – медицинска сестра като елемент от качеството на здравните грижи. М. Драгомирова

3.    Мениджмънт на човешките ресурси в болничната медицинска помощ. Б. Борисова, П. Денков

4.    Законодателство и контрол при употребата на хранителни добавки. С. Славчев

 

Научни обзори, съобщения, реферати

1.    Приложение на алтернативните способи за решаване на спорове в здравеопазването - добри практики и предизвикателства. Р. Горанова-Спасова, Н. Градинарова, Р. Щерева

2.    Затлъстяване и борба с излишните килограми при жени в пострепродуктивна възраст. Яр. Димитров

3.    Онтогенетичното развитие на организма, обусловено от закономерните процеси на стареене и смърт. Ем. Радев, Р. Памукова-Майкълсън

4.    Актуални предизвикателства пред здравето. Н. Николов

5.    Систематичен анализ на финансовите показатели в стоматологични клиники. В. Стоичкова

6.    Ранно следоперативно възстановяване на пациентите след антирефлуксна хирургия – медицински и социални аспекти. Г. Гърбев

 

Новини и събития

1.    Нови книги

2.    Клипинг

3.    Предстоящи през 2022 г. международни и национални научни конференции на здравна тематика

4.    Нова специалност „Медицинска журналистика“

5.    7 април – Световен ден на здравето

 

В близък план

Проф. д-р Божидар Йорданов

Коментари