Публикация

Empagliflozin - първата и единствена одобрена терапия за лечение на пациенти със симптоматична хронична сърдечна недостатъчност е вече достъпна в България

Empagliflozin - първата и единствена одобрена терапия за лечение на пациенти със симптоматична хронична сърдечна недостатъчност е вече достъпна в България

Вече има одобрена терапия, която може да подобри живота  на милиони пациенти с хронична сърдечна недостатъчност по света. Наскоро Европейската Агенция по Лекарствата издаде разрешение за употреба на empagliflozin за лечение на възрастни пациенти със симптоматична хронична сърдечна недостатъчност (ХСН). (1) Новата индикация на медикамента се основава на резултатите от клиничното проучване EMPEROR-Preserved, които са от изключително значение за научната медицинска общност и прави empagliflozin първата и единствена одобрена терапия за лечение на пациенти със симптоматична хронична сърдечна недостатъчност в целия спектър на левокамерната фракция на изтласкване (ЛКФИ), включително сърдечна недостатъчност с намалена и запазена фракция на изтласкване (СНрФИ и СНзФИ).

 

Сърдечната недостатъчност (СН) засяга над 60 милиона души по света, като повече от 15 милиона от тях живеят в Европа. Хроничното заболяване е и причина за близо 2 милиона хоспитализации годишно. (2) Приблизително половината от диагностицираните пациенти със СН имат сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване (СНзФИ)(3), която се определя като едно от най-големите предизвикателства в сърдечносъдовата медицина. Причините за това са различни - от широкото разпространението на заболяването, до лошите клинични резултати и липсата на реални възможности за лечение до сега. (4,5) Това комплексно за медицината заболяване много често има пагубно въздействие върху качеството на живот - физически, емоционално и дори финансово за пациентите, които са в напреднала фаза на заболяването и вече не могат да работят.

EMPOWER - най-мащабната програма, която изследва SGLT2 инхибинорите

Една от основните цели на Boehringer Ingelheim е да създава иновативни терапии, които да помагат на хората с хронични заболявания да водят нормален начин на живот.  В своята научно- изследователска дейност фармацевтичната компания поставя фокус върху задълбоченото изследване на връзката между различните заболявания. Empagliflozin е един добър пример за това. Фармацевтичната компания разработва програмата EMPOWER, която е най-мащабната и всеобхватна програма, която изследва SGLT2 инхибинорите и влиянието на empagliflozin върху живота на пациентите в целия спектър на кардио-реналните метаболитни заболявания.

 

Първоначално empagliflozin е одобрен за лечение на захарен диабет тип 2 (ЗДТ2). Инвестициите в продължителни и по-задълбочени научни изследвания на взаимосвързаността между сърдечната, бъбречната и метаболитната системи, дават възможност за разширяване на употребата на терапията от диабет до сърдечна недостатъчност. Днес еmpagliflozin е първата и единствена одобрена терапия за възрастни пациенти със симптоматична хронична сърдечна недостатъчност в Европейския съюз.

„Никога до сега в моята практика не съм наблюдавал медикамент или медицинско изделие, което да направи исторически пробив два пъти. Първоначално, еmpagliflozin с клиничното проучване EMPA-REG OUTCOME е първата терапия, която показва подобрение в риска от сърдечносъдова смърт при пациенти със ЗДТ2. Днес, само 5-6 години по-късно, empagliflozin отново е първата терапия, която оказва положително въздействие при пациенти със СНзФИ,“ отбелязва проф. Бътлър, президент на „Baylor Scott and White Research Institute“ в Далас, почетен професор по медицина от Медицинския университет в Мисисипи и един от основните изследователи на употребата на empagliflozin при пациенти със СН.

До този момент не е имало клинично проучване, което да е постигнало първичната си крайна цел, както се наблюдава в основополагащото проучване EMPEROR-Preserved. Изследването оценява профила на ефикасност и безопасност на empagliflozin спрямо плацебо при стандартна терапия на пациенти със сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване (СНзФИ) със или без диабет. Резултатите показват, че empagliflozin сигнификантно намалява относителния риск с 21% в комбинираната първична крайна цел на сърдечносъдова смърт или хоспитализация поради сърдечна недостатъчност (СН). Също така, данните сочат, че ползите не зависят от фракцията на изтласкване или диабетния статус.(6)

„Клиничното проучване EMPEROR-Preserved отговаря на три основни проблема – сърдечносъдовата смърт, хоспитализация поради сърдечна недостатъчност и запазване на бъбречната функция. При всеки един от тези три показателя наблюдаваме реални сигнификантни ползи,“ подчерта проф. Бътлър. „Empagliflozin e перфектния медикамент за СН, който има редица предимства както по отношение на еднократния прием, веднъж дневно без титриране на дозата, така и по отношение на намаляване на хоспитализациите, подобряване на преживяемостта и качеството на живот и функционалното състояние на пациентите. Ползите от empagliflozin се появяват бързо в рамките на дни до няколко седмици след започване на терапия, като медикаментът е изключително добре поносим и безопасен, няма неблагоприятен ренален ефект и вместо това запазва бъбречната функция и предотвратява диализата“, обобщи той.

 

1. European Commission. Union Register of medicinal products for human use. Available at: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h930.htm. Last accessed: March 2022.

 

2. Health Policy Partnership. Heart failure policy and practice in Europe. Available at: https://www.healthpolicypartnership.com/app/uploads/Heart-failure-policy-and-practice-in-Europe.pdf. Last accessed: March 2022.

 

3. Andersen MJ, Borlaug BA. Heart failure with preserved ejection fraction: current understandings and challenges. Curr Cardiol Rep. 2014 Jul;16(7):501.

 

4. Butler J, Fonarow G, Zile M, et al. Developing therapies for heart failure with preserved ejection fraction: Current State and Future Directions. JACC Heart Fail. 2014 Apr;2(2):97–112.

 

5.Shah SJ, Borlaug B, Kitzman D, et al. Research priorities for heart failure with preserved ejection fraction. Circulation. 2020;141:1001–26.

 

6. Anker S, Butler J, Filippatos G, et al. Empagliflozin in Heart Failure with a Preserved Ejection Fraction. N Engl J Med. 2021;10.1056/NEJMoa2107038.

 

SC-BG-01319

Коментари