Публикация

България изостава от световния темп в развитието на биопроизводствата

Между 7 и 11 април 2011 г. в НДК ще се проведе първото международно изложение ЕКОЗОНА.


В сектора биопроизводство и търговия с биопродукти България изостава от световното бързо темпо на развитие. Бави се синхронизирането на българското със съответното европейско законодателство. Липсва пълен публичен регистър на биопроизводителите у нас, не се поддържа актуална статистика за биологичните продукти. Предвидените целеви субсидии или се бавят до критични за бенефициентите срокове, или не се изплащат.

Специалната подготовка на държавни институции и служители за работа и насърчаване на работата в конкретната сфера не е на необходимото ниво, а това препъва и пълноценното усвояване на европейските средства. Не е изработен още Национален план за биологично земеделие – важна рамка, която може да даде мотивация и тласък на всички ангажирани и участници в биопроизводството и биотърговията.    

Проблемите бяха поставени и коментирани на среща в парламента от представители на възловите асоциации от сектора. Тя е част от серията дебати - подготовка за първото международно изложение ЕКОЗОНА – България, в чиято рамка www.icm-ecozona.com
са включени и два семинара с участието на политици и експерти на Европейския съюз.

7-10 април 2011 г., НДК, са времето и мястото на форумите. Изложението ще се прави всяка година, целта на проекта е да превърне България в екозона на Балканите.
 
За развитието на българското биопроизводство бе подчертано на срещата в парламента, че има големи очаквания към новосъздадената Агенция по безопасност и контрол на храните, която ще започне да работи в началото на 2011 г. Експертите обръщат внимание, че в дейността на агенцията е много важно да бъдат точно прецизирани правата и задълженията, които ще бъдат делегирани на представителите на асоциациите на биопроизводителите и търговците. Световните стандарти и правила в това отношение работят отдавна.

Коментари