Публикация

20 младежи ще могат да се обучават безплатно за военни лекари

20 младежи ще могат да се обучават безплатно за военни лекари

От днес, 13.06.2022 г., започва приемът на документи за явяване на редовна изпитна сесия и за кандидатстване по специалността „Военен лекар”, която се осъществява по тристранния проект между Военномедицинска академия, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна и Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“.

Крайният срок за записване е 27.06.2022 г.

а повече информация относно изискваните документи, начините за регистрация и изпитите може да бъде намерена на интернет страниците на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна и Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“.


Обучението по специалността „Военен лекар” стартира през 2017 г., като ежегодно се приемат по 20 курсанти, на които е осигурено: безплатно обучение в двата университета; гарантирана реализация след завършване с договор за работа като военен лекар – 10 години; настаняване, хранене, военно и медицинско облекло, учебници и учебни пособия, стипендии, участия в научни форуми – таксите, за които се поемат изцяло от ВМА.

В края на шестгодишното обучение получават две дипломи

магистър по „Медицина” и бакалавър по специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”. Всеки един от завършилите специалността ще има възможност за специализация във ВМА, както и за повишаване на квалификацията не само в България, но и във всички страни-членки на НАТО.

 

Коментари