Публикация

Нова специалност „Медицинска журналистика“ в МУ - София

Нова специалност „Медицинска журналистика“ в МУ - София

Обучение по магистърска програма „Медицинска журналистика“ започва от следващата учебна 2022/2023 година в Медицински университет - София. Факултетът по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ към университета обявява прием по специалността, съвместно с Факултетa по журналистика и масови комуникации към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

 

Обучението е задочно, с продължителност 2 семестъра

 

и е насочено към кандидати, които вече имат образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” по специалности „Журналистика“ или „Връзки с обществеността“. Приемният изпит е устно събеседване, а завършването е с дипломна работа, съобщават от МУ - София.

 

Концепцията е в магистратурата да се обучават студенти, които биха искали да работят като професионални журналисти в сферата на здравната и медицинската журналистика. Затова и в преподавателския екип са включени, освен университетски преподаватели, и практикуващи журналисти с ресор здравеопазване.

 

Това е иновативна образователна програма, която дава възможност за получаване на специфични познания както в областта на журналистиката, така и в сферата на медицината и организацията на здравеопазването. Обучението е с интердисциплинарен характер и комбинира теоретични и практически дисциплини:

  • журналистически текст и редактиране;
  • комуникационни техники и умения;
  • журналистическа етика;
  • медицинска терминология и въведение в общественото здраве;
  • биоетика и обществено здраве;
  • здравно законодателство;
  • промоция на здравето и профилактика на социалнозначимите заболявания;
  • организация на дейността на информационните агенции и др.

Записването на желаещи да се обучават в програмата e онлайн и на място

във ФОЗ „Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн“ от 15.06.2022г. до 15.07.2022г. Приемният изпит е на 22 юли 2022 г.


Повече за приема по специалността търсете ТУК

Коментари