Публикация

Постваксинални реакции след ваксинация срещу COVID-19

В исторически план ваксините са широко признати като ключов инструмент за успешна превенция и контрол на заразните болести. Появата на нов, пандемичен патоген – SARS-CoV-2- в края на 2019 г. постави човечеството в нужда от спешни действия чрез интеграция на интелектуални и финансови ресурси. За справяне с тази глобална заплаха се използват както фармацевтични, така и нефармацевтични мерки. Стратегиите за имунизация с налични ваксини срещу COVID-19 осигуряват най-голямата надежда и най-ефективния начин за постигане на колективен имунитет. От друга страна, много нерешени въпроси, като продължителността на постваксиналната защита, необходимостта от допълнителни дози, появата и разпространението на нови варианти и страхът от потенциални краткосрочни или дългосрочни странични ефекти са някои от причини за колебание за ваксинация срещу COVID-19.

Сред страните в Европейския съюз (ЕС) / Европейското икономическо пространство (ЕИП), където ваксините срещу COVID-19 са налични и достъпни, България отчита най-нисък имунизационен обхват и най-силно изразено недоверие към ваксините.

Настоящото проучване има за цел да оцени нежеланите реакции, докладвани след ваксинация срещу COVID-19, като възможен инструмент за повишаване на доверието във ваксините. Проучването обхваща 761 ваксинирани респонденти (469 с иРНК ваксина и 292 с аденовирусна векторна ваксина). Средната възраст на респондентите е 42 години, жени (72,5%). Най-малко една нежелана реакция е докладвана при 89,9% от имунизираните с иРНК ваксина и 93,8% в групата с аденовирусна векторна ваксина (p>0,05). Реакциите са леки до умерени и преминават в рамките на няколко дни. Нивата на локалните реакции са сравними: 91,7% при тези, които са получили иРНК и 89,7% при тези, които са получили аденовирусна векторна ваксина (р = 0,366). Най-честите типове системни реакции са умора, главоболие и мускулни болки. Установена е връзка между системните реакции и вида на прилаганата ваксина: 59,7% при реципиенти на иРНК и 89,4% при ваксинирани с аденовирусно векторна ваксина (p<0,001). Нито една от регистрираните системни реакции не е изисквала медицинска помощ. Има 3 съобщения за генерализирана уртикария след иРНК ваксина и 2 след ваксина с аденовирусен вектор.

 

Повече можете да прочете в статията:

 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0269727

Прикачени файлове

journal.pone.0269727 (1).pdf

Коментари