Публикация

Повече направления за изследвания и консултации през декември

Това увеличение е с 25 % повече спрямо определените параметри за последния месец на годината, съобщава Националната здравноосигурителна каса.

По-големият брой направления е поради факта, че през зимния сезон има необходимост от повече консултации и изследвания за остри случаи.

Допълнителното разпределение е в резултат на направен анализ на усвояването на талоните през 2010 г., който беше изготвен от работна група в здравната каса.

Районните здравни каси вече са получили допълнителните направления и в най-кратък срок ще ги разпределят между личните лекари и специалистите.

На национално ниво за последното тримесечие на тази година изпълнителите на извънболнична медицинска помощ са получили 20 хиляди броя повече направления за консултация със специалист спрямо предишното тримесечие на 2010 г.

Увеличени са и средствата за медико-диагностични изследвания с 1 500 000 лева.

Коментари