Публикация

Аутизмът достига епидемични мащаби

Близо 60 000 са децата аутисти у нас.


През последните години аутизмът у нас достига епидемични мащаби. Ако преди 20 години състоянието се е срещало изключително рядко, то през 2008 г. с диагноза „аутизъм” в България е било едно на 150 деца, докато през тази година статистиката сочи едно на 91 деца. Официално регистрираните българчета с аутизъм са близо 60 000.

Това заяви Светлана Петрова, директор на Българската школа по психоанализа, която заедно с колегите си представи новата книга „50 въпроса и отговора за аутизма” в помощ на родители и специалисти.

Според психолога аутизмът е състояние, а не заболяване. То е породено от нарушената връзка майка-дете. Обикновено тази травма при децата настъпва до третата годинка. Когато това стане, детето се затваря в себе си и оттам насетне то не може да възприема реалността и да реагира адекватно на случващото се около него.

За да бъде изведен аутистът от състоянието си, е нужна психотерапия. Но работата трябва да започне възможно най-бързо и то с подкрепата на родителите. Ако обаче терапията не започне веднага, тя може да се окаже безсмислена, тъй като аутизмът с времето се задълбочава, а детето рязко изостава от психическото си развитие.

Специалистите са на мнение, че ако между физическата и психическата възраст на индивида има повече от 4 години разлика, то вече аутизмът е прогресирал до ментално увреждане.

Коментари