Публикация

БЛС подкрепя исканията на лекарите от РЗОК за увеличение на заплатите

БЛС подкрепя исканията на лекарите от РЗОК за увеличение на заплатите

На свое заседание УС на Български лекарски съюз взе следното решение:
БЛС подкрепя справедливите искания на колегите, работещи в РЗОК и НЗОК. Оценката за труда им е оскърбителна и показва непознаване на отговорностите, които носят. Заплащането им не отговаря по никакъв начин на огромното натоварване, на което са подложени.


Наред с необходимостта от увеличение на заплатите от БЛС сме на мнение, че е необходимо реформиране и рационализиране на щата в РЗОК в страната, оптимизиране и улесняване на процесите на работа на колегите, работещи в тези структури.

Решаването на проблема не минава през назначаването на стотици нови служители, на обидно ниски заплати

Подобна стъпка няма да доведе до по-добра организация на работа и няма да удовлетвори работещите там, а напротив - ще утежни и без това тромавата структура.

Коментари