Публикация

ЮЕМФ с медицински конгрес през септември

ЮЕМФ с медицински конгрес през септември

Югоизточно-европейски медицински форум (ЮЕМФ) възобновява международната си дейност и ще проведе своя Единадесети международен медицински конгрес в България, гр. Пловдив и гр. Смолян, в периода 08 - 11 септември 2022 г.


Конгресът ще се проведе в „Конгресен център“ – Международен панаир - гр. Пловдив. Осигурена е възможност за настаняване на атрактивни цени в няколко хотела в гр. Пловдив и Смолян.


Цялата информация за форума – регистрация и хотелско настаняване ще е достъпна на сайта на Югоизточно европейски медицински форум: www.semfcongress.com.
След близо двегодишно прекъсване, дневният ред на Конгреса интегрира дискусия за неизбежните последици на коронавирусната инфекция във всички аспекти на медицината.

Научната програма е интердисциплинарна и включва различни аспекти на клиничната медицина

Основни теми:

  • Инфекциозни болести;

-  Какво причинява COVID – 19. Отвъд науката;

  • Кардиология;

- COVID - 19 съдова тромбоемболична болест;

  • Онкология

- травма, хронична болка, спешна медицина

Кръгла маса: Обществено здраве - национални, регионални и европейски приоритети

Конгресът ще се проведе с подкрепата на Министерството на здравеопазването и с участието на видни представители и ръководители на Световната медицинска асоциация, Европейския форум на медицинските асоциации, Постоянният Комитет на европейските лекари и други.

 

Коментари