Публикация

Неврохирургичен симулационен курс

Неврохирургичен симулационен курс

Скъпи колеги,


Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“ – София има удоволствието да Ви покани на първия Неврохирургичен симулационен курс с практическа насоченост, провеждан в Република България.

Курсът е безплатен и е насочен към специализанти и млади специалисти

(до 5 години след придобиване на специалност) в сферата на неврохирургията, интегриращ в себе си съвременни технологии и иновации за продължаващо медицинско обучение.


Продължаващото медицинско обучение на лекарите разширява, поддържа и актуализира знанията, придобити по време на студентското образование и специализацията. Съгласно чл. 182 от Закона за здравето съсловната организация на лекарите организира, координира, провежда, регистрира и контролира продължаващото медицинско обучение на лекарите при условия и по ред, определени в договори с висшите училища, Българския Червен кръст и Военномедицинската академия. Лекарите се обучават и доказват квалификацията си с удостоверение, издадено от Българския лекарски съюз и провелия обучението.


Според изготвената програма за практическия Неврохирургичен симулационен курс –„Хирургия на черепната база“, който ще се проведе на 09 - 10.07.2022 г. в УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“ – София. Съгласно единната кредитна система курса спада към категория „В“, като всеки участник следва да получи 12 кредита.

Местата за активните участници са ограничени до 20. Краен срок за записване 30.06.2022 г.

За повече информация и записване за курса моля пишете ни на имейл адрес: trainingneurosurgery@gmail.com или се свържете с нас на телефон

0884724655/0895303632.


Поздрави,


Екипът на Клиниката по неврохирургия в УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“ – София

Коментари