Публикация

Инвестиция във Вашето бъдеще: СТАНИ ВОЕНЕН ЛЕКАР

Инвестиция във Вашето бъдеще: СТАНИ ВОЕНЕН ЛЕКАР

Професия „Военен лекар” е за отдадени и самоотвержени хора, за които спасяването на човешки животи е призвание и дълг, а патриотизмът - дълбоко осъзнато убеждение.
В рамките на обучението у военните лекари се формират качества и умения, които се ценят високо и в цивилния живот - организираност, точност, дисциплинираност, екипност, лидерство.

Какви са предимствата:

  • Без такси за обучение и в двата университета;
  • Гарантирана реализация след завършване с договор за работа като военен лекар – 10 години;
  • Осигурено настаняване, хранене, военно и медицинско облекло, учебници и учебни пособия, стипендии, участия в научни форуми – таксите, за които се поемат изцяло от ВМА;
  • В края на шестгодишното обучение получават 2 дипломи: магистър по медицина и бакалавър по специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”;
  • Възможност за специализация във ВМА, където ще се учат от специалисти на световно ниво;
  • Повишаване на квалификацията не само в България, но и във всички страни-членки на НАТО.

Как да кандидатствате – вижте ТУК!

Коментари