Публикация

Децата с речеви затруднения боледуват често

Тежките нарушения в комуникацията, включващи недоразвита реч, заекване, трудности при овладяване процесите на четене и писане и др., през годините се увеличават.


Проучване на Логопедичния център във Варна сочи, че 75% от децата с речеви затруднения са момчета. 91 на сто от тях имат здравословни проблеми – често са боледували от ангини, отити, имат алергии или са претърпели операции в ранна възраст.

От 14 670 изследвани деца и ученици 14,61% са с комуникативни нарушения. Специалистите обаче анкетирали и 140 родители. От изследването става ясно, че 58% от майките са имали проблемно раждане, а 16 на сто са пили успокоителни или антидепресанти по време на бременността. Някои от тях дори споделят, че са пушели или са посягали към леки дроги.

Коментари