Публикация

Научен форум ARTERIALE 2022 – Хипертония в сърцето на многообразието

Научен форум ARTERIALE 2022 – Хипертония в сърцето на многообразието

Българската лига по хипертония, член на Европейското дружество по хипертония, отбелязва тази година своята 30-годишнина. По този повод дружеството организира

годишна среща Arteriale 2022 – Хипертония в сърцето на многообразието

която ще се проведе в София Тех Парк, форум „Джон Атанасов“ в периода 30.06. – 03.07.2022 г.


Събитието ще включва мултидисциплинарен екип от български и международни експерти, които ще дискутират различни фенотипи на хипертонията, образни и технологични постижения в диагностиката и прехода на увреждания на таргетните органи към хипертонични обусловени съдови заболявания.

 

"Имаме амбицията наистина, от една страна, да отдадем заслуженото на нашите учители - хората, които преди 30 години стартираха тази инициатива, но успоредно с това да демонстрираме прогреса, който е осъществен в световен мащаб, но и в нашата страна от гледна точка на диагностиката, терапевтичното поведение и начините, по които ние би следвало да се отнасяме към проблема с повишеното артериално налягане. Това е и смисълът и заглавието на самото събитие - "Хипертония в сърцето на многообразието", защото хипертонично обусловените заболявания са водеща причина за заболеваемост и смъртност в световен мащаб. Нещо, което имаме основна амбиция да променим", заяви проф. Арман Постаджиян, председател на Българската лига по хипертония, във видеообръщение (виж по-долу).

 

Той изтъкна, че

форумът ще бъде признат от Европейското дружество по хипертония като едно от важните събития за 2022 г.

Медицински университет – София е партньор на събитието. Студентите от университета, които са заинтересовани от темата, могат да присъстват на форума без такса за участие.


С програмата на събитието може да се запознаете в прикачения файл.

Прикачени файлове

Arteriale_2022_program_bg.pdf

Коментари