Публикация

Бойни санитари и медици от ВМА спасяват хора под „обстрел”

Бойни санитари и медици от ВМА спасяват хора под „обстрел”

Вашата работа е изключително важна. Вие държите живота на колегите си в своите ръце. С тези думи началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS, се обърна към поредната група бойни санитари, обучаваща се във Военномедицинския симулационен тренировъчен център.

Ние може да имаме прекрасни болници, имаме такава болница, в която правим какви ли не чудеса – най-върховите постижения в медицината. Само че, за да имаме успех в лечението на ранените ни колеги, вие трябва да бъдете много адекватни в първите 10 минути и половин час, защото те са решаващи за оживяването на пострадалите. Вашата роля е изцяло незаменима. Поздравявам ви за положените усилия и добре усвоените умения, които демонстрирахте пред нас, заяви още началникът на ВМА.

Той наблюдава

комплексно занятие за сертифициране на хирургически екип на ВМА

определен за участие в усилените сили на НАТО за бързо реагиране, декларирани за 2023 година.


Новото в учението беше това, че използвахме и обучаващите се в курса за бойни санитари – те оказаха първа помощ на бойното поле в рамките на първите 10 минути, а хирургическият екип продължи стабилизацията на ранените. За първи път правим сертификация във Военномедицинския симулационен тренировъчен център, досега всичко това се случваше в полеви условия. С изграждането на центъра вече разполагаме с много по-добра среда, използваме високотехнологични манекени, с които се постига и голям реализъм, подчерта от своя страна полк. доц. Иван Попиванов, заместник-началник на ВМА по учебно-научната дейност.

Коментари