Публикация

Апарат за биопсии в „ЛИНА” помага в избора на таргетна терапия при онко пациенти

Апарат за биопсии в „ЛИНА” помага в избора на таргетна терапия при онко пациенти

Медицинска лаборатория „ЛИНА” вече разполага с автоматизирана система за тъканна диагностика Ventana Benchmark GX, Roche Diagnostics, която е налична в най-реномираните болници в столицата. Нейното предимство е, че използва технология за изследване на биопсии, която с голяма точност определя вида на тумора, намалява времето за обработка на пробите от 8 на 3 часа и елиминира възможността за човешка грешка, тъй като спестява мануалната работа. Апаратурата  открива белтъчни молекули – биомаркери, които са предвестник на различни онкологични заболявания. Важно  за пациентите е, че в област Бургас тя се използва единствено в „ЛИНА” и болниците, които държат на прецизността,  могат да разчитат на качествен анализ.

 

Платформата комбинира имуно-хистохимична и in-situ хибридизационна методики и е с големи възможности за изследване на проби за: рак на гърдата, рак на стомаха, рак на белите дробове, лимфом, меланом, рак на простатата, колоректален карцином, цервикален карцином и др. В „ЛИНА” най-често се използва за биомаркерите за карцином на млечната жлеза: ER, PR, HER 2, p 63, Ki-67, тъй катo той е сред най-разпространените онкологични заболявания.

 

„С тази технология правим преход от традиционната към молекулярната патология. Последната разкрива  биомаркери, благодарение на които можем да предвидим хода на заболяването и да определим точното лечение. Така навлизаме в нови хоризонти – т.нар.  таргетна (прицелна) терапия, при която за пациента се определя индивидуална схема на лечение. Този тип терапия се използва основно при рак на гърдата и рак на белия дроб”, обяснява д-р Станко Данданов, специалист по цитохистопатология в лаборатория „ЛИНА”.

 

Защо биомаркерите са важни?

 

Например с изследванията на ER (естроген) и PR (прогестерон) се определя дали ракът  на гърдата е хормон-рецептор-позитивен, от което зависи дали ще се проведе конкретна  хормонална терапия. Ki-67 е растежният фактор и показва колко агресивен е туморът. А при HER позитивен резултат в лечението се включва определен медикамент. 

 

Повече за апарата

 

Ventana Benchmark GX се състои от 3 модула, които работят съвместно за автоматизирана обработка на слайдовете (тъкан, взета от тумора). Безпроблемната интеграция на всеки модул в тази система дава възможност за оперативно удобство и оптимална ефективност при работа. Всеки от модулите се контролира от лесен  и гъвкав софтуер.

 

Време

 

Системата за автоматично имунохистохимично оцветяване  на слайдове Ventana BenchMark  предлага гъвкавост и разширено меню по отношение на възможните тестове – с обработка и анализ на  повече слайдове и ускоряване времето до резултатите.

 

Елиминиране на възможността за грешка

 

Качеството на оцветяване, консистентността и възпроизводимостта на резултатите се осъществява в контролирана, кинетично оптимизирана реакционна среда, тъй като апаратът  Benchmarк е затворена система, което гарантира точността на изследването.

 

Надеждност

 

Компанията Ventana Medical Systems,  подразделение на диагностичния сегмент на  Roche Diagnostics, е международен лидер в патоанатомичната диагностика. Фирмата е  водеща в разработката и производството на системи, използващи висококачествени реагенти и автоматизирани решения за приготвяне на проби от тъкани върху предметни микроскопски стъкла за хистологична и цитологична диагностика. Системите на компанията се използват в 50-те най-добри и водещи медицински научно-изследователски центрове за борба с рака в САЩ,  като едни от тях са: Mayo Clinic, Johns Hopkins Hospital и Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. В лаборатория „ЛИНА” тази висока технология е комбинирана с опита на лекарите, които извършват изследването.

Коментари