Публикация

МУ – София обяви колко първокурсници ще приеме по държавна поръчка

МУ – София обяви колко първокурсници ще приеме по държавна поръчка

Уточнени са бройките за прием в Медицински университет - София на първокурсници по различните специалности от регулираните професии за новата учебна година. Това са местата за обучение по държавна поръчка в програмите за ОКС „Магистър“, „Магистър след придобита ОКС Бакалавър“, „Бакалавър“ и „Професионален бакалавър“, които предстои да бъдат гласувани от Академичния съвет на МУ-София в края на м. юни.

За специалността „Медицина“ местата са 179, за „Дентална медицина“ – 91

за „Фармация“ – 120, уточниха от висшето училище.

 

За бакалавърската степен „Медицинска сестра“ максималният брой, който може да приеме университетът, е 220 първокурсници, което е с 35 повече спрямо миналата година. За акушерки ще могат да се обучават 35 кандидати, а за лекарски асистенти – 37.


В бакалавърската програма по „Управление на здравните грижи“ приемът е 12 студенти редовно обучение и 20 – в задочната форма. За магистри в същата специалност, в задочна форма, ще се обучават 40 души. В специалност „Кинезитерапия“ университетът ще може да приеме 20 бакалаври в редовна форма на обучение.


В бакалавърската програма на направление „Обществено здраве“ ще бъдат приети 10 студенти редовно обучение и 23 задочно, докато магистрите ще са 40 бройки, задочно обучение. В това число влизат няколко специалности, включително и новата програма „Медицински журналистика“. По нея университетът има готовност да приеме до 20 кандидати общо по държавна поръчка и в платена форма на обучение.


В степен „Професионален бакалавър“, редовно обучение, приемът е както следва:

  • в специалностите от направление „Здравни грижи“ – 48 (бройките по отделните специалности ще бъдат уточнени допълнително);
  • Зъботехник – 50;
  • Инспектор по обществено здраве – 25;
  • Масажист (с увредено зрение) – 5;
  • Медицински лаборант – 45;
  • Помощник-фармацевт – 55;
  • Рентгенов лаборант – 45;
  • Рехабилитатор – 45.

Повече за отделните специалности в направления „Здравни грижи“ и „Обществено здраве“ ТУК


Повече информация за всяка специалности ще намерите в секция ПРИЕМ на уебсайта на университета, в както и на уебсайтовете на съответните факултети и звена на МУ - София.

Коментари