Публикация

Екип на МУ - Варна със специализация в областта на биомедицината и здравеопазването в Италия

Екип на МУ - Варна със специализация в областта на биомедицината и здравеопазването в Италия

Първите краткосрочни двуседмични специализации с цел преподаване по проект ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“, в които участва екип на МУ - Варна, се проведоха успешно в Университета в Торино, Италия.

 

Специализациите са по проект BG05M2OP001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


В периода 23 май – 3 юни 2022 г. четирима от експертите по проекта – доц. Стоян Павлов, доц. Трифон Червенков, доц. Радослав Георгиев от Медицински университет – Варна и доц. Галина Момчева от Варненския свободен университет, посетиха Катедрата по невронауки „Рита Леви Монталчини“ в Университета в Торино, Италия (един от петте асоциирани партньори по проекта).


Групата от Медицински университет – Варна и Варненски свободен университет се срещна с проф. Катерина Гио, Илария Стура, Федерико Д'Агата и Фабрицио Пицагали от екипа по приложна физика за невронауки на университета в Торино. По време на съвместните срещи участниците споделиха своето виждане за

съвместните интердисциплинарни магистърски програми, които се разработват по проекта

както и опита си в мултидисциплинарното обучение и изследвания.


Доц. Стоян Павлов представи изследванията по подобни съществуващи програми и структурата на планираното обучение. Той също така изнесе лекция на тема „Преосмисляне на анализа на изображения“, в която се обсъждат нови, оптимизирани и безпристрастни подходи към анализа на данни от микроскопични изображения. Доц. Трифон Червенков представи възможностите за студентски мобилности от двата университета, а доц. Радослав Георгиев обсъди най-добрите практики в мултидисциплинарния подход към обучението по медицински образи и сподели своята визия за приложението на изкуствения интелект в диагностичната и научна медицинска образна диагностика.


Няколко дейности по проекта са свързани с разработването и въвеждането на двете интердисциплинарни междууниверситетски магистърски програми „Изкуствен интелект в биомедицината“ и „Изкуствен интелект в здравеопазването“, които ще стартират през следващата учебна година и ще се преподават на английски език и в дистанционна форма на обучение. По време на специализацията експертите от трите университета представяха лекции, обсъждаха и споделяха добри практики в областите на изкуствения интелект, биотехнологиите, медицината, науката за данните, анализи на изображения, програмиране и изследователска инфраструктура. Всички партньори споделиха и своите настоящи/бъдещи проекти и области на научни интереси.


В допълнение към ползотворните срещи, експертите от Университета в Торино предложиха сключването на

двустранни споразумения за мобилност по „Еразъм+“

за разширяване на възможностите за сътрудничество между трите университета. Доц. Галина Момчева (един от експертите по проекта) беше избрана в началото на май 2022 г. за гостуващ професор в университета в Торино през следващата учебна година, като по този начин се установи устойчиво сътрудничество между екипите на трите университета.
По време на престоя си в Италия екипът от Варна направи и работно посещение в Института „Мендел“, Изследователска болница „Casa Sollievo della Sofferenza“ в Рим, друг асоцииран партньор по проекта. На срещата представители на всички изследователски и диагностични отдели на Института „Мендел“ представиха своите изследвания: Томазо Маца (ръководител на Отдела по биоинформатика), Николо Лиорни (Отдел по биоинформатика), Алесандро Наполи (Отдел по биоинформатика), Томазо Биагини (Отдел по биоинформатика), Франческо Петрицели (Отдел за биоинформатика), Салваторе Даниел Бианко (Отдел по биоинформатика), Вивиана Капуто (ръководител на Отдела по клинична геномика), Агнез Джованети (Отдел за клинична геномика – презентация на miRNA), Лаура Бернардини (Отдел за цитогеномика), Джесика Розати (Отдел за iPS), Матиа Миробало (Отдел по имунология). Групата от Медицински университет – Варна и Варненския свободен университет обсъдиха предстоящите дейности по проекта и представиха накратко своите изследователски интереси.


Преподаватели от Института „Мендел“ изразиха готовност да участват в обучението по новите магистърски програми и да приемат студенти и млади изследователи за специализации, практики и съвместни научни проекти, като се уточняват механизмите за улесняване на този обмен.


Всички проведени срещи, лекции, обсъждания и обмен на добри практики съдействаха за разработването на висококачествени курсове за магистърските програми „Изкуствен интелект в биомедицината“ и „Изкуствен интелект в здравеопазването“.

Коментари