Публикация

МУ - София получи отличен за изследователска дейност

МУ - София получи отличен за изследователска дейност

Отлична оценка за изследователската си дейност и за броя на жени-автори на научни публикации получи МУ – София, според новото издание на университетската класация на Европейската комисия – U-Multirank.

Университетът отново е сред трите най-добри в България

от 12-те включени наши образователни институции. Класирането обхваща 5 направления с над 30 индикатори, където МУ - София получава 7 отлични оценки и продължава да е сред водещите университети в региона, посочват от най-старото висше медицинско училище в България.


В резюмето на класацията се казва, че най-силната страна на столичния МУ е изследователската дейност, като високи оценки са дадени за следните индикатори:

  • В „Преподаване и обучение“ – за процента на завършили в срок бакалаври и магистри;
  • В „Изследователска дейност“ – за брой жени-автори, брой академични длъжности, отнесено към целия академичен състав, професионални публикации, които могат да бъдат проследени библиографски, и за дял на публикациите с отворен достъп;
  • В „Трансфер на знание“ – за патенти, съвместни публикации с индустриални партньори;
  • В „Международна ориентираност“ – за студентска мобилност;
  • В „Регионална въвлеченост“ – за брой съвместни регионални публикации.

U-Multirank е престижна рейтингова система, която тази година включва 2202 университета от 96 държави

Независимата система се базира на проучване на мненията на студентите, като за 2022 г. са включени над 100 000 студенти.


През последните години U-Multirank се превърна в най-голямата международна база данни за университетите в света.

 

Коментари