Публикация

Маймунската вариола под специален надзор

Маймунската вариола под специален надзор

Промяна на Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести предлага въвеждането на задължителна регистрация, съобщаване и отчет на случаи на маймунска вариола. Документът е публикуван на сайта на Министерство на здравеопазването за обществено обсъждане до 8 юли 2022 г.

Маймунска вариола е атипична епидемия

Световната здравна организация обяви разпространението на маймунска вариола в Европейския регион на организацията за атипична епидемия, се казва в мотивите към проекта за изменение на наредбата.

Всички съмнителни случаи ще бъдат докладвани на здравните власти

Маймунската вариола не е заболяване, подлежащо на задължителна регистрация
и съобщаване в България и в държавите в ЕС/ЕИП. С допълнението на Наредба № 21 ще се създаде задължение  лечебните заведения да докладват на органите на общественото здравеопазване за всички лица със съмнение за инфекция с вируса  на маймунска вариола. Ще се изгради и ред за провеждане на лабораторно изследване в определена за целта национална лаборатория с цел потвърждаване или отхвърляне на диагнозата. атипична епидемия

Промените ще ограничат по-голямо разпространение на заразата

Приемането на наредба ще доведе бързо идентифициране на случаи на заболяването, източници на инфекция, предприемане на мерки за изолация и лечение, с цел недопускане на последващо разпространение, както и определянето на контактните лица и необходимите мерки за превенция и контрол, се посочва още в мотивите.

 

Вижте повече в прикачените файлове.

Прикачени файлове

motivi_proect_naredba_monkeypox.pdf
nid_nar_21_maimunska_variola_22_06...

Коментари