Публикация

МЗ установи нарушения на ръководството на УМБАЛ „Св. Екатерина“

МЗ установи нарушения на ръководството на УМБАЛ „Св. Екатерина“

Проверка в УМБАЛ „Св. Екатерина“ е установила поредица от нарушения от страна на нейното ръководство. Подобна е и ситуацията в още няколко болници – МБАЛ Сливен, УМБАЛ Канев в Русе, УМБАЛ „Пловдив“ АД и др. Въпреки това за сега няма информация дали техните директори ще бъдат отстранени, както се случи с ръководителя на „Пирогов“ проф. Иван Поромански. Министър Асена Сербезова  каза, че медиите ще бъдат своевременно информирани какви действия ще предприеме МЗ за кадрови промени в тези болници. Тя добави, че не коментира професионалните качества на директорите като лекари, а като ръководители.

Проф. Генчо Начев е получил 85% от парите по всички изплатени възнаграждения по граждански договори

По думите на началника на кабинета на министъра доц. Васил Пандов одитът в „Св. Екатерина“ е показал, че в болницата има нарушения по договорите за капиталови разходи за закупуване на оборудване. Сключвани са договори при невалидни оферти с изтекъл срок. Не е прилагана системата за двоен подпис. На контрагенти без сключен договор са заплащани суми, които надхвърлят праговете от 50 хил. лв. за строителство и 30 хил. лв. за извършването на услуги. При отдаването под наем на площи в договорите е имало клаузи, които ги прави безсрочни. В лечебното заведение не е изградена изцяло действаща система за финансов контрол. В „Св. Екатерина“ няма определени критерии за и показатели за възнагражденията на отделните служители при разпределянето на допълнителното материално стимулиране.

 

Проверка на гражданските договори е показала, че от 2019 г. до март 2022 г. проф. Генчо Начев е получил 85,3% от изплатените суми на обща стойност 952 570 лв. За 2019 г. той е взел допълнително за извършване на медицински услуги, избор на екип и други медицински дейности 362 хил. лв., 2020 г. – 226 хил. лв., 2021 г. – 258 хил. лв., а 2022 г. – 105 хил. лв. Доц. Пандов отбеляза, че конкретните нарушения в случая са свързани с това, че гражданските  договори на проф. Начев са за срок от три години. По думите му по своя характер документът е трудов договор, а според закона се забранява на директорите на лечебно заведения да изпълняват медицинска дейност по трудови договори. Освен това на съвета на директорите на болницата проф. Начев е гласувал сам за себе си, а два от договорите му влизат в сила със задна дата преди гласуването. Доц. Пандов добави, че основната заплата на лекарите в „Св. Екатерина“ е около 1700 лв.

Нарушението установено в УМБАЛ „Пловдив“ АД

е свързано с държавен имот от 89 декара, стопанисван от болницата. Преди около десет години община Пловдив е актувала имота като общинска собственост и ръководството на болницата не е предприело никакви действия по този въпрос. Едва две седмици преди изтичането на давностния срок ръководството е внесло иск в съда.

 

В УМБАЛ Канев в Русе има нарушения свързани с назначаването на лица на граждански договор, като външни експерти с 3500 лв. месечно възнаграждение, което годишно надхвърля законовото ограничение. Там са установени и

нередности при избора на екипи за лечение

В Специализираната болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания преди няколко месеца е констатирано бракуването на лекарства с висока стойност – 178 000 лв. за година. Освен това системата за двоен подпис не е приложена при 19 сключени договора. Превишавани са праговете на обществени поръчки при възлагането на консултантски услуги. Лечебното заведение е регистрирало високи просрочени задължения.

 

В МБАЛ Сливен е установено връзването на новородени.

 

Автор: Бойко Бонев

Коментари