Публикация

Кои публикации предизвикаха интереса на лекарите през юни 2022 г.

Кои публикации предизвикаха интереса на лекарите през юни 2022 г.

Становището на БЛС относно електронните документи към Националната здравноинформационна система (НЗИС) във връзка с безпрецедентната ситуация вследствие на софтуерни проблеми е най-четената публикация от лекарите през юни 2022 г. 

 

"БЛС предлага електронни документи към НЗИС да могат да се изпращат със задна дата", за да може всички пропуснати е-прегледи и е-направления да бъдат изпратени към НЗИС с правилната дата на тяхното извършване и изпълнение.

 

Втората позиция заема публикацията "CredoWeb отличава дигитално активните лекари - вижте критериите!". От материала става ясно кои медици са номинираните за първите шест месеца на 2022 г.  Те имат най-голям брой посещения в платформата, прочели са най-много публикации, включват се в дискусии, правят коментари. За да задържи интереса им единствената професионална медицинска платформа в България, която насочва съдържанието към потребителите си според тяхната специалност и интереси, ще продължи да предлага нови интересни публикации, обучения, презентации и видео материали. 

 

На трето място в предпочитанията е заглавието "Д-р Георги Миндов: Задължителните от днес електронни направления не работят", която отново е свързана с е-здравеопазване и възникналите затруднения при неговото въвеждане. 

От 4-о до 10-о място по популярност през месец юни 2022 г. са:

Коментари