Публикация

НЗОК ще заплаща извършената дейност за юни, въпреки наличието на несъответствия с НЗИС

НЗОК ще заплаща извършената дейност за юни, въпреки наличието на несъответствия с НЗИС

Само за месец юни 2022 г., при установено несъответствие между данните постъпили в НЗИС и данните от месечните електронни отчети към НЗОК (XML файлове) на изпълнителите на извънболнична медицинска помощ последното няма да се смята за основание за незаплащане на отчетена и извършена дейност за месеца.

 

Това се разбраха по време на среща в Министерство на здравеопазването председателят на БЛС д-р Иван Маджаров, членове на  УС на БЛС, председателят на НС на НЗОК доц. Васил Пандов и управителят на НЗОК проф. Петко Салчев.

 

И още: По време на срещата бяха обсъдени новите изследвания и дейности по Наредба 8. Стана ясно, че до подписването на нов Анекс към НРД 2020-2022, където ще бъдат разписани сроковете за действие на новите приложения,

 

ще се работи по досегашните условия за профилактика и диспансеризация

 

Уточнено беше още, че няма да се изисква разпечатване на бланки с номер 3, 3А, 6 освен при поискване от контролен орган по време на проверка.

Коментари