Публикация

Форум за здравословното хранене

Среща-дискусия за необходимостта от здравословното хранене ще се състои на 4 декември в Новотел „Пловдив” от 16:00 часа, в рамките на националната кампания „Хранене и хронични заболявания”.


Малко по-рано с темата ще бъдат запознати и общопрактикуващи лекари.

Целта на кампанията е повишаване качеството на живот, увеличаване на здравната култура на населението относно здравословното хранене, а също и възможните рискове, които могат да възникнат в резултат от прилагане на неправилни диетични режими.

Водещи специалисти, сред които и проф. Божидар Попов – председател на Българското дружество по хранене и диететика, ще дават препоръки за здравословно хранене и живот.

Организатори на кампанията са Българското дружество по хранене и диететика и Националният център по опазване на общественото здраве.

Коментари