Публикация

Замениха директора на УСБАЛО д-р Константинов с проф. Куртев

Замениха директора на УСБАЛО д-р Константинов с проф. Куртев

Министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова смени директора на УСБАЛО д-р Стефан Константинов. От днес управлението на Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология се поема временно от проф. Панайот Куртев.

 

Проф. Куртев е специалист по медицинска онкология и хирургия. Магистър е по здравен мениджмънт. В продължение на години той беше началник на Клиниката по обща и коремна хирургия към СБАЛО ЕАД – София, както и заместник-директор по лечебната част. Съавтор е на 14 научни книги и учебни ръководства и 145 научни публикации и доклади. Има десетки трудове в български и чужди списания, от които 9 в ръководства и 2 в монографии, 56 участия в национални и международни конгреси и конференции, 95 цитирания.

 

В късния следобед от Министертвото на здравеопазването изпратиха пояснение за рокадата. В него се уточнява, че звеното „Вътрешен одит“ е извършило проверка в УСБАЛО ЕАД. Проверяващите са констатирали нарушения на Закона за обществените поръчки, неприлагане на системата за двоен подпис в 4 от общо 11 проверени договора.

 

Сред нарушенията, констатирани от звеното „Вътрешен одит“, е, че изпълнителният директор на лечебното заведение не е свикал общото събрание за избор на нов Научен съвет след изтичане на определения мандат. Установено е, че действия са предприети в края на месец януари т. г. – близо 10 години след избора на предходния състав на Съвета, се посочва в съобщението на МЗ.

 

В периода септември 2017 г. – декември 2021 г. не са провеждани конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“, „главен асистент“ и „доцент“. Извършена през месец април т. г. извънредна проверка на ИАМН в лечебното заведение констатира несъответствие между Правилника на болницата и разрешението за осъществяване на лечебна дейност – в Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УСБАЛО не са регламентирани структурата и дейността на Отделение по гръдна хирургия, Отделение по хирургия на гърда, Отделение по оперативна гинекология и Отделение по консервативна гинекология, което представлява нарушение на чл. 50, ал. 1 от ЗЛЗ.

 

Проверката установи, че в УСБАЛО е утвърден „Ценоразпис на медицинските услуги по желание на пациенти и допълнително поискани услуги, свързани с оказването на медицинска помощ, които се заплащат по цени, определени от УСБАЛО ЕАД, при спазване на изискванията на Наредбата“. С определянето на различни цени за допълнително поисканата услуга „избор на лекар/екип от медицински специалисти“ в зависимост от вида на клиничната пътека и сложността и/или продължителността на манипулацията, интервенцията/дейността, която ще бъде извършена на пациента, е извършено нарушение на чл. 31, ал. 2 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ. Съгласно Наредбата не е допустимо определянето на различни цени за избор на лекар/екип в зависимост от сложността и/или продължителността на съответната дейност.

 

Проф. Куртев ще изпълнява временно длъжността директор на лечебното заведение до провеждането на конкурс. 

 

Снимка: Termometar.net

Коментари