Публикация

МЗ публикува Националния план за борба с рака

МЗ публикува Националния план за борба с рака

Министерството на здравеопазването (МЗ) публикува проект на Национален план за борба с рака с перспектива до 2030 г. Документът е разработен в контекста на Европейския план за борба с рака от февруари 2021 г., чиято цел е да обърне негативната тенденция при раковите заболявания чрез засилване на профилактиката, скрининга, ранното откриване на заболяването, осигуряването на равен достъп до диагностика и лечение на онкоболните.

Водеща роля при разработването му имаше Българското онкологично научно дружество

(БОНД) с председател проф. Асен Дудов и алианс от присъдружни организации. 

 

Срещу всяка от предлаганите програми стои уточнението, че “Проектът ще бъде остойностен при евентуално приоритизиране от страна на Министерство на здравеопазването и след неговото подробно разписване“.

Планът си поставя шест ключови цели:

  1. Създаване на цялостна система, която предлага устойчиви и модерни грижи за онкологичните заболявания;
  2.  Подобряване на здравната осведоменост и намаляване на експозицията на рискови фактори като тютюнопушене, нездравословно хранене и промоция на активния начин на живот;
  3. Съвременни скринингови програми за рак на дебелото черво, рак на гърдата, рак на маточната шийка, рак на простатата, целящи да обхванат възможно най-голям процент от таргетната популация, въвличайки общопрактикуващите лекари в процеса и осигурявайки подходящ механизъм и скринингови методи в съответствие с европейските и световни стандарти. Проучване на доказателствата и създаване на скринингова програма за рак на белия дроб;
  4. Осигуряване на възможности за съвременна диагностика за пациентите и равен достъп до диагностични методи, центрове и водещи специалисти;
  5.  Осигуряване на равен достъп на пациентите до съвременно лечение;
  6. Подобряване качеството на живот и удовлетвореността от медицинските и немедицински грижи и реинтеграция чрез изграждане на ефективна мрежа от звена, специалисти и форми за пълноценна комуникация с пациентите и техните близки.

Създаване на всеобхватни онкоцентрове с персонализиран подход към болните 

Документът предвижда изграждането на национални всеобхватни центрове за онкологични заболявания, които да се занимават с всички аспекти на грижите за рака и прилагат мултидисциплинарен персонализиран подход към пациентите.

Като реформа се залага реорганизиране на извънболничната и болничната помощ, както и психологическа помощ и палиативни грижи. 

 

Предвидено е също с помощта на личните лекари всички хора с фамилна анамнеза за онкологично заболяване или установен висок риск от наследствен рак и техните кръвни роднини да бъдат насочвани за генетично консултиране.

 

СТАТИСТИКА

През 2020 г. броят на новодиагностицирани случаи на онкологични заболявания в България е 36 451, а броят на смъртните случаи - 19 460. Ракът на простатата, дебелото черво, белия дроб, млечната жлеза и маточната шийка са сред топ 5 най-често срещаните видове рак в страната, като данните за преживяемостта на пациентите с тези диагнози у нас са по-неблагоприятни спрямо средните в ЕС.

 

Повече подробности вижте в прикачения файл

Прикачени файлове

bg_national_cancer_plan_2030_-_site.pdf

Коментари