Публикация

Почина проф. Николай Данчев

Почина проф. Николай Данчев

Вчера, на 17 юли, завинаги ни напусна дългогодишният преподавател и декан на Фармацевтичния факултет на МУ - София проф. Николай Данчев, съобщиха от университета.

 

Проф. Данчев завършва хуманна медицина през 1979 г. Медицинска академия в гр. София. Защитава докторска дисертация на тема „Поведенчески и неврохимичен анализ на нови транквилизатори и антидепресанти“ през 1985 г. Има придобита специалност по фармакология през 1986 г. в Русия и курс по линия на СЗО „Рационална фармакотерапия“ в Холандия 1999 г. Специализирал е по линия на „Темпус“ в Испания, Англия и Италия.

Проф. Данчев бе дългогодишен преподавател по фармакология на студенти фармацевти

От 1996 г. е доцент, а от 2011 г. професор по фармакология във Фармацевтичния факултет на Медицински университет - София. Автор и съавтор на 9 учебника, помагала и монографии за студенти по медицина и фармация, както и на над 145 научни труда, повечето от които в чужбина, които са цитирани над 1100 пъти в чужбина. Научен ръководител е на 4 успешно защитили докторанти и над 60 дипломанти. От 2000 г. до 2021 г. е ръководител на Катедрата по фармакология и токсикология във Фармацевтичен факултет. От 2008 г. до 2016 г. е заместник-декан, а от 2016 г. до 2021 г. е бил декан на Фармацевтичния факултет на Медицински университет - София.

 

Бил е председател на Специализирана комисия за лекарствени продукти към Изпълнителната агенция по лекарствата, както и председател на експертния съвет по „Фармакология, токсикология, фармакогнозия и анализ на лекарствата“ към Министерството на здравеопазването. През 2014 г. с решение на Министерския съвет е избран за председател на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

Автор и съавтор на 8 учебника, помагала и монографии за студенти по медицина и фармация, както и на над 140 научни труда

повечето от които в чужбина и цитирани над 400 пъти.


Дълбок поклон пред паметта му!

снимка: МУ - София

Коментари

POKLONСветла му памет на Ники!Невероятен ерудит загубихме

Много рядък талант за преподаване на много трудна материя.Небероятен усет за знание.

Светъл път Професоре!

Мир и светлина на душата ти, Професоре!

Изключително добър човек и преподавател! Почивай в мир, Професоре! 

Бог да то прости!

Прекрасен човек,експерт , преподавател и колега!

Дълбок поклон пред паметта му!

Дълбок поклон пред Човека, Лекаря и Учителя, отдал се на науката за лекарствата! Почивай в Мир!