Публикация

ВЪЗПИТАНИЕ - размисли

Д-р Angelina Kojouharova

Размисли

 

Училището Не възпитава. То ни Учи на наука и Доразвива онова, което Родителите са Заложили у детето.
Всичко това се учи и изгражда у дома от родителите ни. От начина, по който те се отнасят към себе си и семейството си, един към друг, се наследява поведенческия модел. От начина, по който 4-5 годишното дете успее, по модела на родителите си, да интегрира чувствата на обич и омраза зависи целият бъдещ живот на възрастен. Към 6-8 годинка интегрира модела на подреденост, чистота, хигиена и започва само да ги упражнява.....
Нека не абдикираме от родителските си задължения и да не изискваме от училището несвойствени функции, като ред, дисциплина, толерантност, уважение към по-възрастните, контрол над емоциите.
Освен науки и въвеждане в институциалната структура на страната и нейната управа, както и правилата и нормите на поведение в училище, всичко останало във възпитанието на децата е задължение на родителите.🌞🌞🌞🌞

В едно португалско училище в Лисабон училищната управа поставила на училищното табло за родителите следната бележка:"Ние бихме искали щото думите като: " Добър ден, Ако обичате, Благодаря, Извинете" децата да научат в къщи от своите родители.
В къщи децата също трябва да научат да бъдат вежливи, любезни, порядъчни, добродетелни, акуратни и работещи и да уважават по-големите и знаещите.
В къщи децата също трябва да са научени на чистота, хигиена, да не говорят с пълна уста, и да хвърлят отпадъците в кошчето за буклук.
В къщи също трябва да са научени на ред и чистота, да са внимателни и да не се бият.
Във училището те изучават математика, история, география, чужди езици и литература, както и спорт.
Ние в училището не отглеждаме и не възпитаваме вашите деца. Ние само Усилваме, Укрепваме и Доразвиваме единствено това, което сте заложили и сте възпитали в къщи у вашите деца и което те са усвоили като поведение от вас родителите.
Аз бих продължила, че начинът на упротреба на телевизията, интернета и наркотиците зависи единствено от подхода на родителите към тези други извън семейни институции.

Това споделям като помощ към родители, които да помогнат на своите деца да станат истински достойни синове и дъщери.
Всички тези 13 препоръки се отнасят не до училището, а до родителите. Ако детето не е запознато с тези неща, няма как да се иска от училището да го научи. Уилището ще доразвие това, което са заложили родителите.

Коментари