Публикация

Във фокуса - проблемите на здравеопазването в Югоизточна Европа

В македонската столица Скопие се събраха представители на медицинската общност от Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Словения, Сърбия и Черна Гора, за да участват в първото заседание на борда на Югоизточноевропейския медицински форум. Президент на организацията е д-р Андрей Кехайов от България.


На форума присъства и ръководителят на регионалното бюро на Световната здравна организация за Европа д-р Владимир Лазаревик.

Пред своите колеги д-р Кехайов заяви, че проблемите и стремежите, които обединяват лекарите от Югоизточна Европа, са изключително много. Затова те трябва да бъдат единни, без оглед на тяхната националност, политически и други различия.

Като доказателство за успеха на Югоизточноевропейския медицински форум д-р Кехайов посочи първия Международен конгрес на лекарите от региона, който се проведе в Златни пясъци в края на септември. Този конгрес получи максимална оценка от Европейската комисия за научното си равнище.

В Скопие представителите на всички участващи държави представиха актуалната ситуация в здравеопазването в своята страна. Като общи се очертаха преблемите с недостига на средства, недостатъчния брой на лекарите, затруднения достъп до медицинска помощ на големи групи от населението, липсата на единна система за следдипломна квалификация на медиците. Сериозна тревога беше изразена и по повод спадащия социален престиж на лекарската професия.

Икономическата криза, противно на разбиранията на управляващите в много от държавите от нашия регион, изисква много по-сериозно и адекватно финансиране на здравеопазването, заяви д-р Кехайов. Намаляването на средствата за здраве само задълбочава кризата и лишава гражданите от основни медицински грижи.

“Доволен съм, че част от тезите на оглавявания от мен форум влязоха в речника на политиците, което доказва, че има смисъл да се формулират експертни послания на международно равнище”, каза д-р Кехайов.

“Лекарите не трябва пряко да се занимават с полиика, но не могат да бъдат безразлични как се управляват държавите им и в частност системите на здравеопазването”, допълни президентът на Югоизточноевропейския медицински форум.

На срещата в Скопие беше решено през 2011 г. Вторият медицински конгрес да се проведе отново в България, като акцентът ще бъде поставен върху сърдечно-съдовите и белодробните заболявания.

Българската делегация в Скопие участва в честването на 65-годишнината от създаването на Македонското лекарско дружество.

Коментари