Публикация

HI HYBRID! - конкурс за иновативен и ефективен хибриден проект

HI HYBRID! - конкурс за иновативен и ефективен хибриден проект

Най-голямата платформа за комуникация в медицината и здравеопазването на България CredoWeb обявява конкурс за ИНОВАТИВЕН И ЕФЕКТИВЕН ХИБРИДЕН ПРОЕКТ. Инициативата е естествено продължение на ежегодната конференция Pharma NextGen, насочена към професионалисти във фармацевтичната индустрия. На нея те дискутират най-новите тенденции в дигиталния маркетинг и споделят добри практики. Събитието ще се проведе на 26 октомври 2022 г. хибридно от 14 до 17 часа.

 

През 2022 г. има новости: На конференцията ще бъдат обявени резултатите от конкурс, чиято цел е да бъдат поощрени и популяризирани изпълнени или стартирани вече проекти с интересна концепция и реални ползи за медицинските специалисти и пациентите. Голямата награда е проект на стойност 10 000 лв. в CredoWeb, но ще има и още награди-изненади. Всеки проект-кандидат ще бъде представен с отделна публикация в платформата. 

 

 

Каква е концепцията на конкурса

Ковид-пандемията сложи отпечатък върху живота и бизнеса на цялото общество, провокира нови форми на сътрудничество и комуникация, както в дигиталния, така и в реалния свят. Така логично темата на конкурса бе обвързана именно с хибридния модел за провеждане на проекти във всичките му форми и измерения. Името му е HI HYBRID.

 

Конкурсът дава отлична възможност за професионалисти, лидери и иноватори в здравния сектор да представят сред своите колеги огромната помощ и добавена стойност, която създават за лекари, пациенти и общността като цяло.  За CredoWeb е чест да даде трибуна, от която да бъдат споделени тези успехи!

 

Условия за участие:

В конкурса могат да участват:

 • Фармацевтични компании – самостоятелно или представени от агенция и/или друга страна, подизпълнител на съществена част от проекта;
 • Научни дружества и здравни институции;
 • ПР, рекламни и дигитални агенции;
 • Търговски и/или неправителствени организации, инициатори и изпълнители на проекти в здравния сектор.

В конкурса могат да кандидатстват проекти, в центъра на които е:

 • Хибридно събитие;
 • Хибридно стартово представяне на нови продукти (launch);
 • Хибриден подход , в който е въвлечена цялата компания.

Други условия:

 • Проектите може да се насочени както към медицински специалисти като таргетна група, така и към крайни потребители или институции с цел вземане на решения за по-добра профилактика, превенция, лечение и качество на живот на пациентите;
 • Проектите трябва да са реализирани в периода от 1 януари 2021 до 30 юни 2022 г. или да са проекти в развитие, които протичат в момента, като тогава участват с представена концепция и поставени цели;
 • Реализирането на проекта чрез CredoWeb НЕ Е изискване за участие. Той може да е изпълнен самостоятелно от кандидатстваща организация или със съдействието на трета страна - партньор/подизпълнител.

Начин на кандидатстване:

 • Попълва се кратък въпросник, като целта е да се опише проекта. Формулярът можете да намерите ТУК.
 • Прилагането на снимки, видеа, презентации, други придружаващи материали не е задължително, но ще даде предимство на проекта и ще спомогне за по-доброто му представяне пред журито. Можете да изпратите съпътстващите материали и по имейл: marketing@credoweb.bg.
 • Срок за кандидатстване: 27.09.2022 г.

Критерии за оценка:

 • Иновативен подход в реализацията на проекта;
 • Интересен сценарий, формат, начин на провеждане;
 • Интерактивност;
 • Ясно формулирани цели;
 • Начин на измерването им. Цитирането на конкретни OKRs/KPIs ще се счита за предимство;
 • Устойчивост, възможности за продължаване на активностите по проекта отвъд срока на конкретната кампания, мултиплициране на резултата ще се приема за допълнителна стойност;
 • Положителна обратна връзка от медицински специалисти/ пациенти/ институции също дава предимство;
 • Описанието на други характеристики и особености на проекта, които го правят нестандартен и уникален, може да натежат пред журито.

Журито е в състав:

 

·         Д-р Евгени Тасовски, BG PharmA,

·         Деян Денев, ArPharM;

·         Александър Алексиев, SAT Health;

·         Д-р Александър Носиков – кардиолог;

·         Д-р Иван Вецев, Национална пациентска организация;

·         Елеонора Стайкова, Director Client Solutions в CredoWeb. 

 

Включете се в конкурса, споделете своя опит и кажете смело HI HYBRID!

Коментари