Публикация

МУ – Варна обявява допълнителен прием за специалност „Медицина“, направление „Военен лекар“

МУ – Варна обявява допълнителен прием за специалност „Медицина“, направление „Военен лекар“

Медицински университет – Варна и Висшето военноморско училище във Варна дават допълнителна възможност за кандидатстване за специалност „Медицина”, направление „Военен лекар".

Крайният срок за заявяване на желания и подаване на документи е до 1 август 2022 г.

вкл. (до 16:00 ч.). Кандидат-студентите, които желаят да участват в допълнителното подаване на документи, е необходимо да заявят това свое желание към МУ – Варна, като изпратят и-мейл от личната си електронна поща на адрес: ksk@mu-varna.bg. Информация можете да получите и на тел. 052/677 060 или 052/677059.

 

Изискванията към кандидат-студентите са да са се явили на приемните изпити по биология и химия в МУ – Варна (предварителни и/или редовни изпити) през 2022 г. и да имат положителни оценки от тях (минимум „Среден 3”). Не се допускат за участие кандидати, които са кандидатствали в МУ – Варна през 2022 г. за някоя от специалностите „Медицина”, включително направление „Военен лекар”, „Дентална медицина” или „Фармация” и имат слаба оценка на един или и на двата изпита (по биология и/или химия). Кандидатите трябва задължително да се явят и да положат успешно и допълнителните изпити във Висшето военноморско училище – Варна.


Информация за провеждане на изпитите, необходимите документи и условия за прием във ВВМУ можете да видите тук (за допълнителна информация относно изпитите вижте тук) или да получите на следните телефони: 0889/044 111 (капитан II ранг Димана Славова) или 0889/857131 (старши лейтенант Ивелина Янчева). Кандидатите трябва да представят пълния комплект документи във ВВМУ и да се явят на следните дати:

 

изпитни дати

Таксата за явяване на изпитите е 45.00 лв. (за кандидати, които са положили ДЗИ по английски език таксата е 30.00 лв.). Превежда се по банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”:


Банка ДСК
IBAN: BG87STSA93003106864001
SWIFT/BIC: STSABGSF


Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна (МУ – Варна), съвместно с Военномедицинска академия – София (ВМА) и Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” (ВВМУ), предлагат възможност за обучение по направление „Военен лекар“, което съчетава обучение по специалност „Медицина“ за образователно-квалификационна степен „магистър“ и специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“, специализация „Медицинско осигуряване на въоръжените сили“ с образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

Обучението е в редовна форма и се провежда едновременно в МУ – Варна, ВМА и във ВВМУ

След завършване на пълния шестгодишен курс на обучение, студентите получават образователно-квалификационните степени (ОКС) „магистър" по специалността „Медицина“ от МУ-Варна и ОКС „бакалавър“ по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ от ВВМУ.


Добрата подготовка на завършилите тази специалност им дава възможност за повишаване на квалификацията не само в България, но и във всички страни – членки на НАТО.


Обучението по специалност „Медицина“ отговаря на най-високите национални и международни стандарти. Осъществява се само в редовна форма, по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността. Курсът на обучение е шест години. Той включва 10 учебни семестъра и преддипломен стаж, по време на който се полагат държавни изпити. След завършване на пълния курс на обучение студентите получават професионална квалификация „магистър-лекар“ и придобиват образователно-квалификационна степен „магистър“.

 

Коментари