Публикация

Важно за лечебните заведения у нас

Важно за лечебните заведения у нас

От 01.08.2022 г. всяко лечебно заведение, съгласно Националния рамков договор, трябва да подава към НЗИС извършените от ЛЗ дейности по хоспитализация, дехоспитализация, консултации и дейности, свързани с лечението на пациентите. Данните се изпращат посредством електронен подпис на лекар или технически сътрудник.

За целта всяко лечебно заведение е необходимо да разполага със специализиран софтуер с последна актуална версия

която да отговаря на изискванията на Националната здравно-информационна система.


И още: важно е да бъде осигурена и сигурна интернет връзка за предаване на данните от локалния софтуер към НЗИС.


Резултатите от проведените лабораторни изследвания се генерират автоматично от болничната система към НЗИС.

При възникнали затруднения и въпроси

изпълнителите следва да се обръщат към разработчика на софтуера, който се използва в лечебното заведение.

 

Коментари