Публикация

Професионализъм на най-високо ниво

Професионализъм на най-високо ниво

Висок професионализъм и без компромиси при лечението на пациентите – това е движещата сила на екипа на проф. Никола Владов в ръководената от него Клиника по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология.

 

А от началото на месец август към този „етикет” можем да добавим и перфектни битови условия.

Звеното е поредното от структурата на ВМА, което е изцяло реновирано по европейски образец

и в унисон с концепцията на ръководството на ВМА за непрекъснато усъвършенстване и развитие на Академията. 

 

Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология е профилирана в извършването на оперативно лечение на черния дроб и панкреаса с голям и много голям обем на сложност, както и всички съвременни интервенции в областта на висцералната хирургия по лапароскопски или конвенционален метод.       

 

През 2007 г. стартира програма за чернодробна трансплантация, като до момента са извършени над 80.

Клиниката гарантира лечение на пациентите и обучение на специализантите в областта на хирургията

по утвърдените европейски и световни стандарти. А целта е една – подобряване качеството на лечение и грижи за пациентите, съобразно съвременните научни познания и най-добрата медицинска практика, базирана на доказателства.   

Коментари